Folyóiratok » JeMa (Jogesetek Magyarázata)

JeMa (Jogesetek Magyarázata)

Opten Informatikai Kft. II. évfolyam 1. szám (2011) - 2011. március

Folyóiratunk missziója kettős: egyrészről a jogi kultúra fejlesztése, a Nyugat-Európában (Fallbesprechung, case note, commentaire d’arrêt néven) elterjedt esetelemzések magyarországi népszerűsítésével a joggyakorlat érvelési színvonalának emelése; másrészről pedig a bíróságokkal szembeni szakmai kontroll erősítése azáltal, hogy az ítéleteket rendszeresen alapos jogtudományi kritikának vetjük alá. Célunk az, hogy bírósági ítéleteket elemezzünk, felhívjuk a figyelmet az érvelés sajátságaira (esetleg hibáira), megvilágítsuk a joggyakorlat fejlődési irányait. A jogesetek kritikai bemutatása iránti igény Magyarországon is megvan, hiszen az ez iránti érdeklődés benne rejlik a jogászi munka természetében, azonban a megfelelő fórum jelenleg még hiányzik ehhez. A folyóirat ezt szeretné pótolni.

A lap tematikája kiterjed magánjogi, munkajogi, büntetőjogi, közigazgatási jogi ítéletek, valamint alkotmányjogi (Alkotmánybíróság), európai jogi (Európai Unió Bírósága) és nemzetközi emberi jogi (Emberi Jogok Európai Bírósága) döntések elemzésére.

Az elektronikus kiadás a www.jema.hu honlapon érhető el, amely tartalmazza a szerzők számára szükséges információkat is módszertani útmutató formájában.

Alkotmányjog
 • Somody Bernadette - Az Alkotmánybíróság határozata a 98 százalékos különadóról. A visszaható hatályú adóztatás alkotmányossága
 • Zeller Judit - Az Alkotmánybíróság határozata a távoltartásról. A hozzátartozók közötti erőszakkal szembeni fellépés és a személyi szabadsághoz való jog közti feszültség
Magánjog és munkajog
 • Molnár Hella - A Pécsi Ítélőtábla határozata a gazdasági társaságok képviselőinek összeférhetetlenségéről. A taggyűlési jóváhagyás kérdése
 • Serák István -A Legfelsőbb Bíróság végzése az ingatlantulajdonos kárfelelősségének határairól. Felelősség a szomszédos telekről áthulló faág által okozott kárért
Büntetőjog
 • Szabolcsi László - A Legfelsőbb Bíróság ítélete a lőfegyvertartási engedély lejártának büntetőjogi következményeiről. A lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés törvényi tényállása tárgyi oldalának teljessége
Közigazgatási jog
 • Kádár András Kristóf - A Legfelsőbb Bíróság ítélete a Kossuth téri tüntetés és az Alkotmány utcai gyülekezés 2006. október 23-i feloszlatásáról. A rendezvény jellegadó sajátosságának kérdése
Luxembourgi joggyakorlat
 • Bassola Bálint - Horváth András - Az Akzo Nobel Chemicals és Akcros Chemicals ügy. Az ügyvéd és az ügyfél közötti közlések bizalmas jellege (legal professional privilege) a versenyjogi jogalkalmazásban
 • Pogácsás Anett - A számítógépi program szerzői jogi védelméről. Számítógépi programok grafikus felhasználói felületének és annak televíziós sugárzásának szerzői jogi megítélése
 • Szilágyi Pál - A holland T-Mobile-ügy. A versenytársak közötti találkozók tilalma
Strasbourgi joggyakorlat
 • Bodnár Eszter - A Kiss Alajos-ügy. A gondnokság alatt állók választójogáról
 • Molnár-Gábor Fruzsina - Az S. H.-ügy. Az osztrák asszisztált reprodukcióról szóló törvényről Molnár-Gábor Fruzsina

Összes lapszám