Folyóiratok » JeMa (Jogesetek Magyarázata)

JeMa (Jogesetek Magyarázata)

Opten Informatikai Kft. II. évfolyam 2. szám (2011) - 2011. július

Folyóiratunk missziója kettős: egyrészről a jogi kultúra fejlesztése, a Nyugat-Európában (Fallbesprechung, case note, commentaire d’arrêt néven) elterjedt esetelemzések magyarországi népszerűsítésével a joggyakorlat érvelési színvonalának emelése; másrészről pedig a bíróságokkal szembeni szakmai kontroll erősítése azáltal, hogy az ítéleteket rendszeresen alapos jogtudományi kritikának vetjük alá. Célunk az, hogy bírósági ítéleteket elemezzünk, felhívjuk a figyelmet az érvelés sajátságaira (esetleg hibáira), megvilágítsuk a joggyakorlat fejlődési irányait. A jogesetek kritikai bemutatása iránti igény Magyarországon is megvan, hiszen az ez iránti érdeklődés benne rejlik a jogászi munka természetében, azonban a megfelelő fórum jelenleg még hiányzik ehhez. A folyóirat ezt szeretné pótolni.

A lap tematikája kiterjed magánjogi, munkajogi, büntetőjogi, közigazgatási jogi ítéletek, valamint alkotmányjogi (Alkotmánybíróság), európai jogi (Európai Unió Bírósága) és nemzetközi emberi jogi (Emberi Jogok Európai Bírósága) döntések elemzésére.

Az elektronikus kiadás a www.jema.hu honlapon érhető el, amely tartalmazza a szerzők számára szükséges információkat is módszertani útmutató formájában.

Alkotmányjog

Csink Lóránt
 • Az Alkotmánybíróság határozata a kormánytisztviselők elmozdíthatóságáról
 • Az indokolás nélküli felmondás alkotmányellenességéről
Vincze Attila
 • Az Alkotmánybíróság határozata az alkotmányellenes parkolási rendeletek alkalmazhatóságáról
 • Az alkotmánybírósági határozatok res iudicata jellegéről

Magánjog és munkajog

Tőkey Balázs
 • A Legfelsőbb Bíróság ítélete az egészségügyi szolgáltató felelősségéről
 • Hozzátartozói igények megítélése szerződésszegéssel okozott károk esetén

Büntetőjog

Mészáros Bence
 • A Fővárosi Ítélőtábla határozata a kábítószerrel visszaélésre való hatósági felbujtásról
 • A nem megfelelő nyomozási cselekmények és a törvényes vádviszonya

Közigazgatási jog

Polyák Gábor
 • A Legfelsőbb Bíróság ítélete Az igazság ára című televíziós műsorszámról
 • Az emberi méltóság védelme közigazgatási eljárásban

Luxembourgi joggyakorlat

Kaliczka Alexandra
 • A Bilas-ügy
 • A perbebocsátkozáson alapuló joghatóság
Mohay Ágoston
 • A Rottmann-ügy
 • Újabb adalékok az uniós polgárság és a tagállami állampolgárság összefüggéseihez
Somssich Réka
 • A Ker-Optika ügy
 • Az Európai Bíróság legújabb ítélete az internetes értékesítés tilalmáról

Strasbourgi joggyakorlat

Koltay András
 • A Karsai-ügy
 • A történész véleménynyilvánítási szabadsága történelmi kérdésekben
Szigeti Tamás
 • A Kenedi János-ügy
 • Az információszabadság kikényszerítése
Szirbik Miklós
 • Az Engel-ügy
 • A mozgásképtelen és súlyosan beteg fogvatartottakkal való bánásmód egyes kérdéseiről

Érveléstan - érveléstechnika

Bencze Mátyás
 • A bírói mérlegelésre vonatkozó szabályok értelmezésének sajátosságai

Összes lapszám