Folyóiratok » Alkotmánybírósági Szemle


HVG-Orac Kiadó

Az Alkotmánybíróság és a HVG-Orac Kiadó közös célja - az Alkotmánybíróság döntéseinek jogfejlesztő szerepére és a jogalkalmazásra gyakorolt hatására figyelemmel - hogy azokat minél nagyobb közönség ismerhesse meg. A 2010 márciusában indult, évente kétszer megjelenő Alkotmánybírósági Szemle ennek megfelelően arra törekszik, hogy a nagyközönség elé tárja a testület válogatott, közérdeklődésre leginkább számot tartó döntéseit.

Az Alkotmánybírósági Szemle adott tárgyévben megjelenő első száma az előző év szeptembertől decemberig tartó periódusának határozatait tartalmazza, míg a második szám az adott év január és szeptember közötti határozataiból válogat.

Akiknek ajánljuk

A kiadvány elsősorban a gyakorló jogászok, jogalkalmazók számára kíván lehetőséget teremteni arra, hogy a döntéseket tanulmányozhassák, de törekszik arra is, hogy minél szélesebb körű nyilvánosságot biztosítson a testület határozatainak és végzéseinek.

Szerkesztőbizottság

A Szerkesztőbizottság elnöke: Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke

A Szerkesztőbizottság tagjai: Bragyova András alkotmánybíró, Harmathy Attila akadémikus, volt alkotmánybíró, Kovács Péter alkotmánybíró, Lábady Tamás, a Pécsi Ítélőtábla elnöke, volt alkotmánybíró

Főszerkesztő: Trócsányi László alkotmánybíró

Szerkesztők: Köblös Adél alkotmánybírósági főtanácsadó és Marosi Ildikó alkotmánybírósági főtanácsadó

Felelős szerkesztő: Gábor Zsolt

A folyóirat előfizetési díja a 2010. évre: 111030 Ft (2 szám)