Folyóiratok » Új Magyar Közigazgatás

Új Magyar Közigazgatás

Complex Kiadó 2009/1. szám - 2009. február 24.

A lap a magyar közigazgatás átfogó, politológiai-szervezési-jogi-gazdasági kérdéseivel foglalkozó, a mindenkori kormányzattól független, de a közigazgatás szakmai kérdéseiben a főhatóságokkal együttműködő szakfolyóirat, mely a gyakorlati és az elméleti szaktudás minél magasabb szintű ötvözésére törekszik. A szerkesztők a lap ismételt megjelentetése óta (2008. november) is alakítottak a folyóirat szerkezetén, próbálkozva a tudományosan kevésbé kötött műfajokkal, szélesítve a szerzői gárda szakmai hovatartozásának körét. Mindezt tették azzal a szándékkal, hogy minél jobban igazodjanak a felhasználói igényekhez, a megváltozott olvasói szokásokhoz, s színesebbé, a szakmai kérdéseket többféle szempontból megközelítő orgánummá formálják az Új Magyar Közigazgatást.

A folyóiratról bővebben...

FÓKUSZBAN - A szociális igazgatás

 • Szűcs Erika: „Út a munkához”, avagy a szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása
 • Dr. Szabó Rita – Dr. Gyergyák Ferenc: A monoki szociális rendelet megalkotásának gyakorlati okai és alkotmányjogi vetületei
 • Dr. Herczog Mária: Sokféle út a munkához

TANULMÁNYOK

 • Dr. Hazafi Zoltán: A karrierrendszer múltja, jelene és lehetséges jövője Magyarországon III. – közszolgálati jogunk szabályozási koncepciójának változásai
 • Somlyódyné Dr. Pfeil Edit: A befejezetlen reform – a kistérségi közigazgatási rendszer értékei és dilemmái
 • Prof. Dr. Verebélyi Imre DSc: Válságban a magyar középszintű közigazgatás, quo vadis?

FÓRUM

 • Fehér József: Egységesen stabil – megbecsült – közszolgálatot!
 • Dr. Lakatos Viktor: Út(vesztő) a munkához? A szabadságvesztésből szabaduló elítéltek elhelyezkedésének problémája a büntetőjogász szemével

SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

 • Dr. Darák Péter: Közigazgatási jogesetek a jogtudós és a gyakorlati szakember szemszögéből

PORTRÉ

 • Dr. Bekényi József a Magyar Közigazgatásért Díj 2008. évi díjazottja

KÖNYVISMERTETŐ

 • Dr. Szabó Annamária Eszter: A közigazgatási jog nagy kézikönyve (Meritum sorozat)

ESEMÉNYEK

 • Közigazgatási Reformok Országos Szakmai Konferenciasorozat

Összes lapszám