Folyóiratok » Új Magyar Közigazgatás

Új Magyar Közigazgatás

Complex Kiadó 2009/2. szám - 2009. március 19.

A lap a magyar közigazgatás átfogó, politológiai-szervezési-jogi-gazdasági kérdéseivel foglalkozó, a mindenkori kormányzattól független, de a közigazgatás szakmai kérdéseiben a főhatóságokkal együttműködő szakfolyóirat, mely a gyakorlati és az elméleti szaktudás minél magasabb szintű ötvözésére törekszik. A szerkesztők a lap ismételt megjelentetése óta (2008. november) is alakítottak a folyóirat szerkezetén, próbálkozva a tudományosan kevésbé kötött műfajokkal, szélesítve a szerzői gárda szakmai hovatartozásának körét. Mindezt tették azzal a szándékkal, hogy minél jobban igazodjanak a felhasználói igényekhez, a megváltozott olvasói szokásokhoz, s színesebbé, a szakmai kérdéseket többféle szempontból megközelítő orgánummá formálják az Új Magyar Közigazgatást.

A folyóiratról bővebben...

FÓKUSZBAN - A korrupciós kockázatok és veszélyhelyzetek a közigazgatásban

 • Lóczy Péter: A közszolgálati etikai rendszer kialakításának normatív és intézményi feltételei
 • Dr. Éles Krisztina, Dr. Garai Borbála: A korrupció elleni küzdelem kormányzati feladatai
 • Dr. Somogyvári István: A korrupciós kockázatokról és veszélyhelyzetekről az Állami Számvevőszék nézőpontjából
 • Marján Attila: Az EU csalás és korrupció elleni küzdelméről

TANULMÁNYOK

 • Dr. Szüdi János: Az ellenőrzés rendszere a közoktatásban
 • Dr. Aradi Zsolt: Törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

FÓRUM

 • Dr. Kozma György: Merre tovább közigazgatási bíráskodás?

ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓK

SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

 • Dávid Péter: Jubileumi jutalom
 • Dr. Darák Péter: Közigazgatási jogesetek jogtudósi szemmel

PORTRÉ

 • Popovicsné Dr. Tisza Edit

ESEMÉNYEK

 • Pályázati felhívás
 • Szakmai konferencia a Ket. átfogó módosításáról

Összes lapszám