Folyóiratok » Új Magyar Közigazgatás

Új Magyar Közigazgatás

Complex Kiadó 2009/5. szám - 2009. június 30.

A lap a magyar közigazgatás átfogó, politológiai-szervezési-jogi-gazdasági kérdéseivel foglalkozó, a mindenkori kormányzattól független, de a közigazgatás szakmai kérdéseiben a főhatóságokkal együttműködő szakfolyóirat, mely a gyakorlati és az elméleti szaktudás minél magasabb szintű ötvözésére törekszik. A szerkesztők a lap ismételt megjelentetése óta (2008. november) is alakítottak a folyóirat szerkezetén, próbálkozva a tudományosan kevésbé kötött műfajokkal, szélesítve a szerzői gárda szakmai hovatartozásának körét. Mindezt tették azzal a szándékkal, hogy minél jobban igazodjanak a felhasználói igényekhez, a megváltozott olvasói szokásokhoz, s színesebbé, a szakmai kérdéseket többféle szempontból megközelítő orgánummá formálják az Új Magyar Közigazgatást.

A folyóiratról bővebben...

FÓKUSZBAN - A helyi pénzügyek

  • Dr. Lóránt Zoltán: A helyi önkormányzatok gazdálkodásának jelene és jövője
  • Dr. Horváth M. Tamás: Árnyjátékok – a költségvetési politika értékeinek alakulása a helyi önkormányzati szabályozórendszerben
  • Dr. Kovács Róbert – Dr. Vigvári András: Látlelet a községi önkormányzatok pénzügyi helyzetéről

TANULMÁNYOK

  • Dr. Lapsánszky András: A hatósági döntés jogviszonytani alapja és jogi hatása hazánk hatósági eljárásjogának keretében

FÓRUM

  • Dr. Petrik Ferenc: A közigazgatási és bírósági irányítási normák szerepe a jogszabályok értelmezésében
  • Dr. Zöldi Klára: Normakollízió az áldozatsegítési hatósági eljárásokban?

KÉRDÉS-VÁLASZ

  • Dr. Darák Péter: Közigazgatási jogesetek jogtudósi szemmel

PORTRÉ

  • Dr. Bálint József Miklós címzetes főjegyző, Kalocsa Város Önkormányzata

ESEMÉNYEK

  • Kovács Laura: Mi történt a régiók Európájával? - Az európai politika regionális dimenziójának felülvizsgálata – Recenzió

ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓK


Összes lapszám