Folyóiratok » Új Magyar Közigazgatás

Új Magyar Közigazgatás

Complex Kiadó 2009/12. - 2010. január 29.

A lap a magyar közigazgatás átfogó, politológiai-szervezési-jogi-gazdasági kérdéseivel foglalkozó, a mindenkori kormányzattól független, de a közigazgatás szakmai kérdéseiben a főhatóságokkal együttműködő szakfolyóirat, mely a gyakorlati és az elméleti szaktudás minél magasabb szintű ötvözésére törekszik. A szerkesztők a lap ismételt megjelentetése óta (2008. november) is alakítottak a folyóirat szerkezetén, próbálkozva a tudományosan kevésbé kötött műfajokkal, szélesítve a szerzői gárda szakmai hovatartozásának körét. Mindezt tették azzal a szándékkal, hogy minél jobban igazodjanak a felhasználói igényekhez, a megváltozott olvasói szokásokhoz, s színesebbé, a szakmai kérdéseket többféle szempontból megközelítő orgánummá formálják az Új Magyar Közigazgatást.

A folyóiratról bővebben...

FÓKUSZBAN - Az Európai Unió elnöksége – Spanyolország

  • Dr. Hazafi Zoltán: Beköszöntő – Tú in ván!
  • Dr. Temesi István: Az állami közigazgatás szervezete Spanyolországban
  • Dr. Kukovecz Máté: Közszolgálati reformtörekvések és kihívások Spanyolországban

TANULMÁNYOK

  • Dr. Sári János: Az alkotmány normatív értékei és az alkotmányosság etikája
  • Dr. Aradi Zsolt: A költségvetési szervek jogállása és gazdálkodása új rendjének bevezetése
  • Dr. Hajas Barnabás: A gyülekezési jog tárgya: a gyülekezés fogalma

FÓRUM

  • Rozsi É. Judit, Gurnik Ágnes: A helyi önkormányzatok 2010. évi költségvetési támogatása, az önkormányzatok működésének mozgásterét bővítő, feladatellátását érintő törvényi változások

SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

  • Dr. Darák Péter: Közigazgatási jogesetek jogtudósi szemmel

PORTRÉ

  • Dr. Pataki István

KÖNYVISMERTETŐ

  • Fábián Adrián: Az önkormányzati jogalkotás fejlődése és fejlesztési lehetőségei c. monográfiájáról

ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓK


Összes lapszám