Folyóiratok » Új Magyar Közigazgatás

Új Magyar Közigazgatás

Complex Kiadó 2010/1. szám - 2010. február 26.

A lap a magyar közigazgatás átfogó, politológiai-szervezési-jogi-gazdasági kérdéseivel foglalkozó, a mindenkori kormányzattól független, de a közigazgatás szakmai kérdéseiben a főhatóságokkal együttműködő szakfolyóirat, mely a gyakorlati és az elméleti szaktudás minél magasabb szintű ötvözésére törekszik. A szerkesztők a lap ismételt megjelentetése óta (2008. november) is alakítottak a folyóirat szerkezetén, próbálkozva a tudományosan kevésbé kötött műfajokkal, szélesítve a szerzői gárda szakmai hovatartozásának körét. Mindezt tették azzal a szándékkal, hogy minél jobban igazodjanak a felhasználói igényekhez, a megváltozott olvasói szokásokhoz, s színesebbé, a szakmai kérdéseket többféle szempontból megközelítő orgánummá formálják az Új Magyar Közigazgatást.

A folyóiratról bővebben...

FÓKUSZBAN - A középszintű önkormányzás továbbfejlesztése

 • Dr. Darák Péter: Beköszöntő – A lelkiismeretlen állam
 • Dr. Gellén Márton: Gondolatok a középszintű önkormányzás továbbfejlesztése témakörében 2009. december 2-án, Győrben megrendezett tudományos konferencia kapcsán

TANULMÁNYOK

 • Pálné Dr. Kovács Ilona: Középszintű reform és/vagy területi léptékváltás
 • Grünhut Zoltán: Az izraeli önkormányzati rendszer kialakulásáról

FÓRUM

 • Dr. Havassy Sándor: Az önkormányzati törzsvagyon átminősítése
 • Szittner Károly: Hogyan? Tovább!

SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

 • Dr. Darák Péter: Közigazgatási jogesetek jogtudósi szemmel (Dr. Deák Dániel magyarázatával)
 • Dr. Agud Zsuzsanna: Jogalkotási kérdések, téves rendeletalkotási gyakorlatok és megoldási javaslatok a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások helyi rendeletekben történő szabályozásának tárgyában

PORTRÉ

 • Laki Józsefné

KÖNYVISMERTETŐ

 • Dr. Vigvári András – Győrffi Dezső – Zsúgyel János: A Közpénzügyek Nagy Kézikönyve

ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓK

ESEMÉNYEK

 • Magyary Zoltán Emlékkonferencia

Összes lapszám