Folyóiratok » Új Magyar Közigazgatás

Új Magyar Közigazgatás

Complex Kiadó 2010/4. szám - 2010 július

A lap a magyar közigazgatás átfogó, politológiai-szervezési-jogi-gazdasági kérdéseivel foglalkozó, a mindenkori kormányzattól független, de a közigazgatás szakmai kérdéseiben a főhatóságokkal együttműködő szakfolyóirat, mely a gyakorlati és az elméleti szaktudás minél magasabb szintű ötvözésére törekszik. A szerkesztők a lap ismételt megjelentetése óta (2008. november) is alakítottak a folyóirat szerkezetén, próbálkozva a tudományosan kevésbé kötött műfajokkal, szélesítve a szerzői gárda szakmai hovatartozásának körét. Mindezt tették azzal a szándékkal, hogy minél jobban igazodjanak a felhasználói igényekhez, a megváltozott olvasói szokásokhoz, s színesebbé, a szakmai kérdéseket többféle szempontból megközelítő orgánummá formálják az Új Magyar Közigazgatást.

A folyóiratról bővebben...

FÓKUSZBAN – A Ket.-tel kapcsolatos tapasztalatok

 • Dr. Patyi András PhD: Beköszöntő – A külön közigazgatási bíróság aktualitása 20 éve és most
 • Dr. Gyergyák Ferenc: Gondolatok a Ket. egyes rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazásáról
 • Forgácsné dr. Orosz Valéria: Egy tutor tapasztalatai, azaz a Ket.-novella a gyakorlatban
 • Dr. Kussinszky Anikó: Útban az ügyintézés egyszerűsítése és az e-ügyintézés felé, avagy az igénylés kálváriája és stációi a családtámogatási ellátásoknál

TANULMÁNYOK

 • Dr. Tóth Ernő: A lobbitörvény és a láthatatlan lobbi
 • Dr. Szabó Eszter: A helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságainak összetétele, a bizottsági tagok jogegyenlősége

FÓRUM

 • Dr. Hosszú Hortenzia: EU-források a közigazgatás modernizációjában
 • Dr. Szvercsák Szilvia – Dr. Burai Mihály: Két kérdés a hagyatéki eljárás jegyzői gyakorlatából
 • Dr. Gégény Zoltán: Ügygondnok kirendelése a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításával kapcsolatos hatósági eljárásokban

SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

 • Dr. Darák Péter: Közigazgatási jogesetek jogtudósi szemmel (Dr. Fábián Adrián PhD tanszékvezető egyetemi adjunktus reflexiója a jogesetre)
 • Dr. Szabó Lajos: Kérdések – válaszok a Ket. alkalmazása köréből

PORTRÉ

 • Kéry András

KÖNYVISMERTETŐ

 • Dr. Boros Anita: Bizonyítás a közigazgatási eljárásjogban (I–II.)

ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓK


Összes lapszám