Folyóiratok » Új Magyar Közigazgatás

Új Magyar Közigazgatás

Complex Kiadó 2010/5. szám - 2010 augusztus

A lap a magyar közigazgatás átfogó, politológiai-szervezési-jogi-gazdasági kérdéseivel foglalkozó, a mindenkori kormányzattól független, de a közigazgatás szakmai kérdéseiben a főhatóságokkal együttműködő szakfolyóirat, mely a gyakorlati és az elméleti szaktudás minél magasabb szintű ötvözésére törekszik. A szerkesztők a lap ismételt megjelentetése óta (2008. november) is alakítottak a folyóirat szerkezetén, próbálkozva a tudományosan kevésbé kötött műfajokkal, szélesítve a szerzői gárda szakmai hovatartozásának körét. Mindezt tették azzal a szándékkal, hogy minél jobban igazodjanak a felhasználói igényekhez, a megváltozott olvasói szokásokhoz, s színesebbé, a szakmai kérdéseket többféle szempontból megközelítő orgánummá formálják az Új Magyar Közigazgatást.

A folyóiratról bővebben...

FÓKUSZBAN – A közigazgatásfejlesztés

 • Dr. Gyergyák Ferenc: Beköszöntő – Jogalkotásunk
 • Dr. Kovács Ákos: A CAF és a szervezetfejlesztés (a hazai CAF alkalmazási tapasztalatok bemutatásával)

TANULMÁNYOK

 • Dr. Boros Anita PhD: A Ket. (és a Ket.-novella) valamint az iparjogvédelmi eljárások viszonya
 • Dr. Rixer Ádám PhD: Írország közigazgatásának sajátosságai
 • Dr. Julesz Máté PhD: A környezetvédelem közrendi alapú globalizációja

FÓRUM

 • Dr. Kiss Marietta: Egyetértési jog a többcélú intézmények vezetői kinevezésénél
 • Dr. Prugberger Tamás DSc: A közszolgálati jog újraszabályozásának problémája
 • Dr. Meleg Csilla DSc: Jogi asszisztensek a közigazgatásban

SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

 • Dr. Kása Róbert: Növények ültetési, telepítési szabályainak meghatározása helyi rendeletben (ültetési, telepítési távolság)
 • Dr. Darák Péter PhD: Közigazgatási jogesetek jogtudósi szemmel (Dr. Kecső Gábor problémafelvetése és magyarázata)
 • Dr. Szabó Lajos: Kérdések – válaszok a Ket. alkalmazása köréből

PORTRÉ

 • Dr. Aracsi József

KÖNYVISMERTETŐ

 • Kristó Katalin: Recenzió Dr. Bordás Mária: A közigazgatás gazdaságtana – a gazdasági kormányzás lehetőségei és dilemmái című könyvéről
 • Sztanik Gábor: Közigazgatási reform és EU-csatlakozás – magyar és török példa

ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓK


Összes lapszám