Folyóiratok » Új Magyar Közigazgatás

Új Magyar Közigazgatás

Complex Kiadó 2010/6-7. szám - 2010 augusztus

A lap a magyar közigazgatás átfogó, politológiai-szervezési-jogi-gazdasági kérdéseivel foglalkozó, a mindenkori kormányzattól független, de a közigazgatás szakmai kérdéseiben a főhatóságokkal együttműködő szakfolyóirat, mely a gyakorlati és az elméleti szaktudás minél magasabb szintű ötvözésére törekszik. A szerkesztők a lap ismételt megjelentetése óta (2008. november) is alakítottak a folyóirat szerkezetén, próbálkozva a tudományosan kevésbé kötött műfajokkal, szélesítve a szerzői gárda szakmai hovatartozásának körét. Mindezt tették azzal a szándékkal, hogy minél jobban igazodjanak a felhasználói igényekhez, a megváltozott olvasói szokásokhoz, s színesebbé, a szakmai kérdéseket többféle szempontból megközelítő orgánummá formálják az Új Magyar Közigazgatást.

A folyóiratról bővebben...

FÓKUSZBAN - A közigazgatásfejlesztés

 • Dr. Szekeres Antal: Beköszöntő – Változtatni kell a közigazgatás rendszerén
 • Dr. Szekeres Antal: Országgyűlési képviselő-választás után, önkormányzati választások előtt
 • Dr. Csörgits Lajos: A választási rendszer aktuális kérdései a parlamenti választások és az új törvények tükrében

TANULMÁNYOK

 • Anne-Elisabeth Courrier: Állami ellenőrzés a helyi önkormányzatok felett – a francia és a magyar szabályozás összehasonlítása
 • Dr. Pulay Gyula: Az éjjeliőr államtól a fekvőrendőr államig. Merre tovább?
 • Dr. Korhecz Tamás: A törvényhozói autonómia és közigazgatási decentralizáció között

FÓRUM

 • Dr. Vida Mária: A gépjárművek adásvétele
 • Dr. Domaniczky Endre: A civil szektor szerepe a településen az Ötv. tükrében
 • Turmely Erzsébet: A településrendezési szerződés problémái a főváros gyakorlatában

SZAKMAI KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

 • Dr. Darák Péter: Felsőbírósági jogesetek
 • Dr. Szabó Lajos: Kérdések – válaszok a Ket. alkalmazása köréből

PORTRÉ

 • Farkas Lászlóné

ESEMÉNYEK

 • Dr. Csörgits Lajos: Összefoglaló a Megyei Jogú Városok Szövetségének I. féléves közgyűléséről
 • XVIII. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencia

ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓK


Összes lapszám