Folyóiratok » Munkaügyi Értesítő

Munkaügyi Értesítő

CompLex Kiadó 2010/ 5. szám - 2010. május

Az 1993 óta megjelenő lap 2009 januárjától a CompLex Kiadó gondozásában jelenik meg.

Célunk, hogy a mindennapokban felmerülő problémák megoldásában segítsük mindazokat, akik munkajoggal, társadalombiztosítással foglalkoznak.

A lap főszerkesztője, Dr. Pál Lajos és a szerzők garantálják a lap magas színvonalát.

Rovataink:
 • Aktuális
 • Munkajogi magyarázatok
 • Közalkalmazotti figyelő
 • Társadalombiztosítás
 • Peres ügyek
 • Ez is fontos lehet

Megjelenés: évente 10 alkalommal.

A folyóiratról bővebben...

MUNKAJOGI MAGYARÁZATOK
 • Hány munkavédelmi képviselőt kell választani?
 • A helyettesítésre szóló munkaszerződés megszűnése
 • Alkalmazható-e egyéb jogkövetkezmény a kölcsönzött munkavállalóval szemben?
 • Munkaszüneti napon végzett munka díjazása, külföldi kiküldetés esetén
 • A betegszabadság szabályai

KÖZALKALMAZOTTI FIGYELŐ
 • Az ügykezelő köztisztviselői kinevezése – szükséges a versenyvizsga?

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
 • Alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó tevékenységének szünetelése
 • A nyugdíjasok utazási kedvezményei
 • Az özvegyi nyugdíj és a szülői nyugdíj megosztása
 • Változó ügyintézési határidők a társadalombiztosítási jogban

PERES ÜGYEK
 • A házastárs tájékoztatása a munkavállaló juttatásairól
 • Béren kívüli juttatás megállapítása és az egyenlő bánásmód követelményének megsértése szakszervezeti tisztségviselőkkel szemben
 • A próbaidőt követően megkötött határozott idejű munkaviszony
 • Az ajánlati kötöttség és a munkaszerződés módosítására vonatkozó ajánlat elfogadásának határideje

AKTUÁLIS
 • A kollektív szerződések nyilvántartása

EZ IS FONTOS LEHET...
 • A munkavállalói érdekképviseleti szervek jogosítványai a munkáltató szervezetét érintő döntések esetén (I.)

TÁRGYMUTATÓ

Összes lapszám