Folyóiratok » Munkaügyi Értesítő

Munkaügyi Értesítő

CompLex Kiadó 2010/ 8. szám - 2010. szeptember

Az 1993 óta megjelenő lap 2009 januárjától a CompLex Kiadó gondozásában jelenik meg.

Célunk, hogy a mindennapokban felmerülő problémák megoldásában segítsük mindazokat, akik munkajoggal, társadalombiztosítással foglalkoznak.

A lap főszerkesztője, Dr. Pál Lajos és a szerzők garantálják a lap magas színvonalát.

Rovataink:
 • Aktuális
 • Munkajogi magyarázatok
 • Közalkalmazotti figyelő
 • Társadalombiztosítás
 • Peres ügyek
 • Ez is fontos lehet

Megjelenés: évente 10 alkalommal.

A folyóiratról bővebben...

MUNKAJOGI MAGYARÁZATOK
 • Nyugdíjasnak minősülő tisztségviselő jogviszonyának megszüntetése
 • Átszervezésre alapított felmondás, ha a munkavállaló több munkakört tölt be
 • Milyen esetben kötelező garantált bért megállapítani?
 • A heti egybefüggő pihenőidő számítása

KÖZALKALMAZOTTI FIGYELŐ
 • A kormánytisztviselők –új közszolgálati jogállás (2. rész)
 • A köztisztviselői jogállást érintő változások

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
 • Új törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
 • Kinek jár a rokkantsági járadék

PERES ÜGYEK
 • A kölcsönzött munkavállaló munkaviszonyának rendkívüli felmondással történő megszüntetése
 • A munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése és a versenytilalmi megállapodás
 • A jövőben járó munkabérről szóló előzetes lemondás

AKTUÁLIS
 • Külföldiek magyarországi foglalkoztatása (ii.)

EZ IS FONTOS LEHET…
 • Jogállásváltozás, ha a munkáltató a kormánytisztviselői törvény hatálya alá kerül

TÁRGYMUTATÓ

Összes lapszám