Folyóiratok » Munkaügyi Értesítő

Munkaügyi Értesítő

CompLex Kiadó 2011/ 3. szám - 2011. március

Az 1993 óta megjelenő lap 2009 januárjától a CompLex Kiadó gondozásában jelenik meg.

Célunk, hogy a mindennapokban felmerülő problémák megoldásában segítsük mindazokat, akik munkajoggal, társadalombiztosítással foglalkoznak.

A lap főszerkesztője, Dr. Pál Lajos és a szerzők garantálják a lap magas színvonalát.

Rovataink:
 • Aktuális
 • Munkajogi magyarázatok
 • Közalkalmazotti figyelő
 • Társadalombiztosítás
 • Peres ügyek
 • Ez is fontos lehet

Megjelenés: évente 10 alkalommal.

A folyóiratról bővebben...

MUNKAJOGI MAGYARÁZATOK
 • Összeférhetetlenség a felmondási idő alatt
 • Az arányosnál több szabadságra kifizetett munkabér visszakövetelése
 • A munkavégzés alóli mentesítés kérdése, a 98 %-os különadó tükrében
 • Munkavégzés alóli mentesítés, közös megegyezéses megszüntetés esetén

KÖZALKALMAZOTTI FIGYELÔ
 • Alkotmányellenes az indokolás nélküli felmentés

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
 • Igazolás a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő adatokról
 • A gyermekgondozási segély idejének szolgálati időként történő elismerése
 • A nyugdíjkorhatárt még be nem töltött öregségi nyugdíjas munkavállalók kereseti korlátja
 • Milyen társadalombiztosítási nyugdíjra számíthatnak a maradó pénztártagok
 • Változások az egészségügyi hozzájárulásról szóló törvényben

PERES ÜGYEK
 • Rendeltetésellenes joggyakorlásra való hivatkozás és a jogviszony megszüntetés
 • A munkaidőkeretben való foglalkoztatás szabályai
 • A szakszervezet véleményezési jogának megsértése miatt előterjesztett kifogás

AKTUÁLIS
 • Változások a foglalkoztatási tárgyú jogszabályokban

EZ IS FONTOS LEHET …
 • A büntetlen előélet igazolása

TÁRGYMUTATÓ

Összes lapszám