Folyóiratok » Számadó


HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.

Szerkesztő: Siklósi Ágnes, Korom Erik, Lukács János dr., Romuald Bertl, Szolnoki Béla

A havonta megjelenő gazdasági szaklap a gazdasági élet területein jelentkező gyakorlati kérdésekkel foglalkozik, amelyek a gazdasági társaságok működésében, az adótanácsadók és könyvvizsgálók mindennapi munkájában, valamint az adóellenőrzések során merülnek fel. A lapban megjelennek a munkáltatókat érintő legfontosabb társadalombiztosítási információk is. A szerkesztőbizottság és a szerzők a téma kiváló szakértői, akik gyakorlati tapasztalataik által ismerik a lehetséges szakmai bizonytalanságokat, amelyekre konkrét megoldásokat javasolnak írásaikban.

A folyóirat egyes rovatai és néhány, a jövőben feldolgozásra kerülő, kiemelt téma:
  • Számvitel: a számviteli törvény módosításának új elemei, a Nemzetközi Számviteli Standardok (IAS, IFRS) főbb tartalmi elemei, az elkészülő magyar számviteli standardek bemutatása, az USÁ-ban Általánosan Elfogadott Számviteli Alapelvek (US GAAP) szabályai, a számviteli törvényben megjelenő új értékelési eljárások;
  • Könyvvizsgálat és ellenőrzés: speciális könyvvizsgálati feladatok módszertana, kockázatok kezelése, dokumentálás, belső minőségbiztosítás;
  • Adó: az adótörvények változásai, belföldi és nemzetközi adózási kérdések, jogszabály értelmezések, bevallási tapasztalatok, segítség az adótervezéshez, útmutató az adózás legális optimalizálásához;
  • Társadalombiztosítás: biztosítási, járulékfizetési jogszabályváltozások, nyilvántartási, adatszolgáltatási előírások, adóhatósági, társadalombiztosítási állásfoglalások, EU-csatlakozás utáni módszertan;
  • Kitekintő: az egyes témakörök nemzetközi, különösen európai uniós vonatkozásai, külföldi szaklapokban megjelent cikkek magyar nyelven.

A SzámAdó szerkesztői - a számvitel, a könyvvizsgálat, az adózás és a társadalombiztosítás területeiről - olvasói kérdésekre is szívesen válaszolnak a lap hasábjain keresztül. Az Olvasók kérdéseiket a szamado@hvgorac.hu vagy a Kiadó postai címén keresztül tehetik fel (1384 Bp., Pf.797.).

A folyóiratról bővebben…