Folyóiratok » Családi jog

Családi jog

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2010/ 1. szám - 2010. január - március

Szerkesztő: Bencze Lászlóné dr., Grád András dr., Katonáné dr. Pehr Erika, Kőrös András dr. (főszerkesztő), Szeibert Orsolya dr.

A HVG-ORAC Kiadó 2003 tavaszán indította háromhavonta megjelenő, Családi Jog című folyóiratát, mely a következő igényeknek igyekszik megfelelni:
 • foglalkozni a jogászok és a családjogi ügyekben eljáró más szakemberek által felvetett gyakorlati kérdésekkel, segíteni azok megoldását,
 • információt és tájékoztatást nyújtani az országos és a nemzetközi családjogi gyakorlatról,
 • lehetővé tenni a jogalkalmazási kérdések magas szintű megvitatását,
 • biztosítani a családjog jövőbeli fejlődését elősegítő, előremutató szakmai gondolatok közlését.

A jogi tárgykör nem korlátozódik a szűk értelemben vett családjogra, hanem a családdal foglalkozó, a családot, a gyermekek jogait érintő valamennyi jogterületre kiterjed (pl. a család alkotmányos védelmére, a polgári jogban a személyek jogára stb.), illetve olyan cikkeket, tanulmányokat közöl a folyóirat, amelyek a családjog "segédtudományainak" témáihoz tartozik (pl. származástani vizsgálatok, pszichológiai és pszichiátriai szakkérdések stb.).

A folyóirat az ismertetett tartalomnak megfelelően az Olvasók széles köréhez szeretne szólni; nemcsak a családjoggal foglalkozó jogászok (bírák, ügyészek, ügyvédek, közjegyzők, szakminisztériumok jogászai, egyetemi oktatók), hanem a család- és gyermekvédelemben dolgozó nem jogász munkatársak (gyámhatósági, rendőrségi alkalmazottak, pedagógusok) érdeklődésére is számot tart.

A folyóiratról bővebben…

A családjog jövője
 • Dr. Weiss Emilia - A gyermeki jogok és a szülői jogok és kötelességek gyakorlásának néhány újabb kérdése
Nézőpontok
 • Dr. Grád András–Dr. Mede Lilla–Dr. Jánoskúti Gyöngyvér–Dr. Kőrös András - Az igazságügyi pszichológus szakvélemény szerepe a gyermekelhelyezési perekben

Joggyakorlat

A családjogi tartás
 • 1. A közös megegyezés alapján megállapított házastársi tartás megszüntetésére vonatkozó speciális jogszabályi rendelkezések
 • 2. A kiskorú gyermeknek megítélendő tartás mértékénél irányadó szempontok
Kitekintés
 • Dr. Szeibert Orsolya - Házassági vagyonjog az európai országokban – 2. Rész
 • Az Európai Családjogi Bizottság házassági vagyonjogi témájú nemzeti jelentései
 • Dr. Baksa Gréta - A különélő szülő kapcsolattartási kötelezettségének végrehajtása – a német Alkotmánybíróság határozata
Könyvismertetés
 • Dr. Tálas Zsuzsanna - Dr. Ranschburg Jenő: Rögök az úton. Egyén és Család. Pszichológiai Írások
Hírek, események
 • Dr. Varga Kornél - Családjogi Konferencia az új Polgári törvénykönyvről a Magyar–Német Jogászegyesület és az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara szervezésében

Összes lapszám