Folyóiratok » Családi jog

Családi jog

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2010 /2. szám - 2010. április - június

Szerkesztő: Bencze Lászlóné dr., Grád András dr., Katonáné dr. Pehr Erika, Kőrös András dr. (főszerkesztő), Szeibert Orsolya dr.

A HVG-ORAC Kiadó 2003 tavaszán indította háromhavonta megjelenő, Családi Jog című folyóiratát, mely a következő igényeknek igyekszik megfelelni:
  • foglalkozni a jogászok és a családjogi ügyekben eljáró más szakemberek által felvetett gyakorlati kérdésekkel, segíteni azok megoldását,
  • információt és tájékoztatást nyújtani az országos és a nemzetközi családjogi gyakorlatról,
  • lehetővé tenni a jogalkalmazási kérdések magas szintű megvitatását,
  • biztosítani a családjog jövőbeli fejlődését elősegítő, előremutató szakmai gondolatok közlését.

A jogi tárgykör nem korlátozódik a szűk értelemben vett családjogra, hanem a családdal foglalkozó, a családot, a gyermekek jogait érintő valamennyi jogterületre kiterjed (pl. a család alkotmányos védelmére, a polgári jogban a személyek jogára stb.), illetve olyan cikkeket, tanulmányokat közöl a folyóirat, amelyek a családjog "segédtudományainak" témáihoz tartozik (pl. származástani vizsgálatok, pszichológiai és pszichiátriai szakkérdések stb.).

A folyóirat az ismertetett tartalomnak megfelelően az Olvasók széles köréhez szeretne szólni; nemcsak a családjoggal foglalkozó jogászok (bírák, ügyészek, ügyvédek, közjegyzők, szakminisztériumok jogászai, egyetemi oktatók), hanem a család- és gyermekvédelemben dolgozó nem jogász munkatársak (gyámhatósági, rendőrségi alkalmazottak, pedagógusok) érdeklődésére is számot tart.

A folyóiratról bővebben…

A családjog jövője
  • Dr. Szeibert Orsolya - A házassági vagyonjog és házassági vagyonközösség eredete, célja és jövője – egyenlőség, autonómia és szolidaritás
Nézőpontok
  • Dr. Lakatos Viktor - Bűncselekmények a családjogi perben
  • Dr. Barzó Tímea - A gyermekek jogainak érvényesülése az egészségügyben – 4. Rész
Joggyakorlat
  • Dr. Grád András - Az Emberi Jogok Európai Bíróságának családon belüli erőszakkal összefüggő joggyakorlata
Külföldi szemle
  • Dr. Szeibert Orsolya - Családot, családjogot érintő változások Franciaországban, Görögországban, Hollandiában és Szerbiában
Könyvismertetés
  • Dr. Kőfalusi Eszter - Bukodi Erzsébet: Ki, mikor, kivel (nem) házasodik? Párválasztás Magyarországon

Összes lapszám