Folyóiratok » Családi jog

Családi jog

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2010/ 4. szám - 2010. október-december

Szerkesztő: Bencze Lászlóné dr., Grád András dr., Katonáné dr. Pehr Erika, Kőrös András dr. (főszerkesztő), Szeibert Orsolya dr.

A HVG-ORAC Kiadó 2003 tavaszán indította háromhavonta megjelenő, Családi Jog című folyóiratát, mely a következő igényeknek igyekszik megfelelni:
  • foglalkozni a jogászok és a családjogi ügyekben eljáró más szakemberek által felvetett gyakorlati kérdésekkel, segíteni azok megoldását,
  • információt és tájékoztatást nyújtani az országos és a nemzetközi családjogi gyakorlatról,
  • lehetővé tenni a jogalkalmazási kérdések magas szintű megvitatását,
  • biztosítani a családjog jövőbeli fejlődését elősegítő, előremutató szakmai gondolatok közlését.

A jogi tárgykör nem korlátozódik a szűk értelemben vett családjogra, hanem a családdal foglalkozó, a családot, a gyermekek jogait érintő valamennyi jogterületre kiterjed (pl. a család alkotmányos védelmére, a polgári jogban a személyek jogára stb.), illetve olyan cikkeket, tanulmányokat közöl a folyóirat, amelyek a családjog "segédtudományainak" témáihoz tartozik (pl. származástani vizsgálatok, pszichológiai és pszichiátriai szakkérdések stb.).

A folyóirat az ismertetett tartalomnak megfelelően az Olvasók széles köréhez szeretne szólni; nemcsak a családjoggal foglalkozó jogászok (bírák, ügyészek, ügyvédek, közjegyzők, szakminisztériumok jogászai, egyetemi oktatók), hanem a család- és gyermekvédelemben dolgozó nem jogász munkatársak (gyámhatósági, rendőrségi alkalmazottak, pedagógusok) érdeklődésére is számot tart.

A folyóiratról bővebben…

A családjog jövője
  • Dr. Majtényi László - A gyermek jogai és a média
Nézőpontok
  • Dr. Geréby Zsuzsanna - A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról, avagy egy jogszabály „sötét oldala” bírói szemszögből
  • Adleff Adrienn–Sós Ildikó - Önkéntesen a gyermeki jogokért – joghallgatók a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítványról és a Kérdezd a gyerekjogászt! szolgáltatásról
Joggyakorlat
  • Dr. Osztovits András - Ideiglenes intézkedések a határokon átnyúló szülői felelőséggel kapcsolatos perekben – az Európai Unió Bíróságának legújabb joggyakorlata tükrében
Külföldi szemle
  • Dr. Szeibert Orsolya - Házasság és házasságon kívüli partnerkapcsolatok: élettársak és bejegyzett élettársak
Hírek, események
  • Dr. Galajda Ágnes–Dr. Szepesházi Péter - A családon belüli erőszak különböző aspektusai a szakemberek gyakorlatában

Összes lapszám