Folyóiratok » Családi jog

Családi jog

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2011. / 1. szám - 2011. március

Szerkesztő: Bencze Lászlóné dr., Grád András dr., Katonáné dr. Pehr Erika, Kőrös András dr. (főszerkesztő), Szeibert Orsolya dr.

A HVG-ORAC Kiadó 2003 tavaszán indította háromhavonta megjelenő, Családi Jog című folyóiratát, mely a következő igényeknek igyekszik megfelelni:
 • foglalkozni a jogászok és a családjogi ügyekben eljáró más szakemberek által felvetett gyakorlati kérdésekkel, segíteni azok megoldását,
 • információt és tájékoztatást nyújtani az országos és a nemzetközi családjogi gyakorlatról,
 • lehetővé tenni a jogalkalmazási kérdések magas szintű megvitatását,
 • biztosítani a családjog jövőbeli fejlődését elősegítő, előremutató szakmai gondolatok közlését.

A jogi tárgykör nem korlátozódik a szűk értelemben vett családjogra, hanem a családdal foglalkozó, a családot, a gyermekek jogait érintő valamennyi jogterületre kiterjed (pl. a család alkotmányos védelmére, a polgári jogban a személyek jogára stb.), illetve olyan cikkeket, tanulmányokat közöl a folyóirat, amelyek a családjog "segédtudományainak" témáihoz tartozik (pl. származástani vizsgálatok, pszichológiai és pszichiátriai szakkérdések stb.).

A folyóirat az ismertetett tartalomnak megfelelően az Olvasók széles köréhez szeretne szólni; nemcsak a családjoggal foglalkozó jogászok (bírák, ügyészek, ügyvédek, közjegyzők, szakminisztériumok jogászai, egyetemi oktatók), hanem a család- és gyermekvédelemben dolgozó nem jogász munkatársak (gyámhatósági, rendőrségi alkalmazottak, pedagógusok) érdeklődésére is számot tart.

A folyóiratról bővebben…

TARTALOM

A családjog jövője
 • Dr. Bencze Lászlóné - Koncepció és megvalósulás - Gyermektartásdíj a Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyvében
 • Dr. Katonáné dr. Pehr Erika - Az örökbefogadás dilemmái
Nézőpontok
 • Tölgyesi György - Mitől működik a családterápia?
 • Dr. Nagypál Szabolcs - A családjogi közvetítés (mediáció) alapelvei és sajátosságai
Joggyakorlat
 • Dr. Kozák Henriette - A gyermekek bíróság által történő meghallgatásának gyakorlata
Külföldi szemle
 • Dr. Szeibert Orsolya - A mesterséges megtermékenyítésre irányuló eljárások Európában - Egyesült Királyság, Szerbia, Horvátország
Könyvismertetés
 • Reiderné dr. Bánki Erika - Az élettársak és vagyoni viszonyaik
Hírek, események
 • Dr. Szepesházi Péter
Beszámoló
 • Az egyesült államokbeli bírónők egyesülete (NAWJ) 2010. évi San Franciscó-i konferenciájáról

Összes lapszám