Folyóiratok »

h 54. évf. 1. szám - 2013.

Szerkesztő: Bencze Lászlóné dr., Grád András dr., Katonáné dr. Pehr Erika, Kőrös András dr. (főszerkesztő), Szeibert Orsolya dr.

A HVG-ORAC Kiadó 2003 tavaszán indította háromhavonta megjelenő, Családi Jog című folyóiratát, mely a következő igényeknek igyekszik megfelelni:
 • foglalkozni a jogászok és a családjogi ügyekben eljáró más szakemberek által felvetett gyakorlati kérdésekkel, segíteni azok megoldását,
 • információt és tájékoztatást nyújtani az országos és a nemzetközi családjogi gyakorlatról,
 • lehetővé tenni a jogalkalmazási kérdések magas szintű megvitatását,
 • biztosítani a családjog jövőbeli fejlődését elősegítő, előremutató szakmai gondolatok közlését.

A jogi tárgykör nem korlátozódik a szűk értelemben vett családjogra, hanem a családdal foglalkozó, a családot, a gyermekek jogait érintő valamennyi jogterületre kiterjed (pl. a család alkotmányos védelmére, a polgári jogban a személyek jogára stb.), illetve olyan cikkeket, tanulmányokat közöl a folyóirat, amelyek a családjog "segédtudományainak" témáihoz tartozik (pl. származástani vizsgálatok, pszichológiai és pszichiátriai szakkérdések stb.).

A folyóirat az ismertetett tartalomnak megfelelően az Olvasók széles köréhez szeretne szólni; nemcsak a családjoggal foglalkozó jogászok (bírák, ügyészek, ügyvédek, közjegyzők, szakminisztériumok jogászai, egyetemi oktatók), hanem a család- és gyermekvédelemben dolgozó nem jogász munkatársak (gyámhatósági, rendőrségi alkalmazottak, pedagógusok) érdeklődésére is számot tart.

A folyóiratról bővebben…

 • Kelemen Katalin - Fekete Balázs: The first Hungarian-Italian comparative Law Workshop (Budapest, 11 June 2012)
 • Kelemen Katalin: Appointment of constitutional judges in a comparative perspective - with a proposal for a new model for Hungary
 • Cordelli, Camilla: Judicial appointments to the court of justice of the European Union
 • Mugelli, Caterina: Judicial independence in China : A comparative perspective
 • Palandri, Lucrezia: Theoretical reflections on legal pluralism and global constitutionalism: Their possible reconciliation in an alternative model of plural constitutionalism
 • Koltay András: The right of reply in a European comparative perspective
 • Biondi, Stefano: Property on bodily parts, dignity and sovereignty: Some comparative reflections on the English and Italian law of organ transplantations
 • Navratyil Zoltán: Legal and ethical aspects of human reproductive cloning

Összes lapszám