Folyóiratok » Adó, vám és illeték

Adó, vám és illeték

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2011/4. - 2011

Szerkesztő: Lomnici Zoltán dr., Rakvács József dr.

Az adó-, vám- és illetékügyek szinte az élet minden területén jelen vannak társadalmunkban, s az emberek széles rétegét érintik az ilyen témákban felmerülő problémák. A személyi jövedelemadó, az általános forgalmi adó, az adózás rendje, az illetékügyek és a vám területén kialakult bírósági és jogalkalmazói gyakorlat feltérképezésében és elsajátításában segít ez a havonta megjelenő folyóirat, amely rangos szerkesztőbizottságának segítségével áttekinti az ebben a formában csak itt megtalálható, jogerőre emelkedett legfelsőbb bírósági és megyei bírósági ítéleteket.

A folyóiratról bővebben…

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ
 • 35. Az adóhatóságnak a többszereplős jogviszony valamennyi elemére és résztvevőjére kiterjedően kell vizsgálnia az ügyleteket [1995. évi CXVII. tv. 1. § (5) bek.]
ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ
 • 36. A Legfelsőbb Bíróság gyakorlata megkülönbözteti az alaki és tartalmi hiányosságot a számla hitelessége tekintetében [1992. évi LXXIV. tv. 13. § (1) bek.]
ADÓZÁS RENDJE
 • 37. Az adófizetésre kötelező határozat indoklásának tartalmaznia kell, hogy az adózó tartozásának mi az alapja, a tartozás milyen összegű és annak behajtására milyen intézkedést tett [2003. évi XCII. tv. 35. § (2) bek.]
 • 38. Az adóhatóságnak az Art. 73. § (1) bekezdésében írt kivételes méltányosság gyakorlására vonatkozó mérlegelési szempontokat is figyelembe kell vennie [2003. évi XCII. tv. 73. § (1) bek.]
 • 39. Az adózás rendjéről szóló törvény nem rendelkezik arról, hogy az adott évben milyen arányban kell a bevételeket és kiadásokat elismerni [2003. évi XCII. tv. 108. § (5) bek.]
 • 40. A jogszabály az adózó számára lehetőséget biztosít a becsléssel szemben hitelt érdemlő adatokkal igazolni állításait (2003. évi XCII. tv. 108., 109. §)
 • 41. A pénzintézetnek nincs jogosultsága vizsgálni és felülmérlegelni az adóhatóság azonnali beszedési megbízását (2003. évi XCII. tv. 152. §)
 • 42. A lobbytevékenység és az üzletviteli tanácsadás fogalma nem azonos [2003. évi XCII. tv. 176. § (13) bek.]
 • 43. A Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati eljárásban vizsgálja, hogy a jogerős ítéletet hozó bíróság okszerűen mérlegelte-e a bizonyításokat [Pp. 275. § (3) bek.]
 • 44. Az adókedvezményeket nem lehet kiterjesztően értelmezni [Pp. 275. § (3) bek.]
VÁM, JÖVEDÉK
 • 45. A vámhatóság köteles megállapítani, hogy kit kell a vámáru felett rendelkezésre jogosultnak tekinteni [1995. évi C. tv. 125. § (1) bek.]
 • 46. Jövedéki ügyben a tulajdonjog tisztázása során a közhiteles nyilvántartás adatait kell figyelembe venni a magánjogi szerződések helyett [2003. évi CXXVII. tv. 119. § (7) bek.]

Összes lapszám