Folyóiratok » Adó, vám és illeték

Adó, vám és illeték

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2011/5. - 2011.

Szerkesztő: Lomnici Zoltán dr., Rakvács József dr.

Az adó-, vám- és illetékügyek szinte az élet minden területén jelen vannak társadalmunkban, s az emberek széles rétegét érintik az ilyen témákban felmerülő problémák. A személyi jövedelemadó, az általános forgalmi adó, az adózás rendje, az illetékügyek és a vám területén kialakult bírósági és jogalkalmazói gyakorlat feltérképezésében és elsajátításában segít ez a havonta megjelenő folyóirat, amely rangos szerkesztőbizottságának segítségével áttekinti az ebben a formában csak itt megtalálható, jogerőre emelkedett legfelsőbb bírósági és megyei bírósági ítéleteket.

A folyóiratról bővebben…

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ
 • 47. Nem csupán a levonható, hanem a fizetendő áfát is szerepeltetni kell az adóbevallásban [1992. évi LXXIV. tv. 8. § (4) bek.]
 • 48. Az adóhatóság az áfa-levonás jogszerűségének vizsgálata során széles körű bizonyítás lefolytatására köteles [1992. évi LXXIV. tv. 32. § (1) bek.]
 • 49. A kellő körültekintést az adóköteles tényállás kapcsán kell vizsgálni [1992. évi LXXIV. tv. 44. § (5) bek.]
HELYI ADÓ
 • 50. Helyi adó esetében a jogszabályban írt kedvezmény kiterjesztő értelmezésére nincs lehetőség [1990. évi C. tv. 13. §-ának h) pontja]
 • 51. Kizárólag a Htv. 2006. január 1. napjától hatályos szabályozás teszi lehetővé a külföldi telephelyen végzett tevékenységből származó iparűzési adóalap kiemelését a Magyarországon adóztatható adóalapból (2005. évi CXIX. tv. 110. §)
ADÓZÁS RENDJE
 • 52. A Ket. 42. § (2) bekezdésében összeférhetetlenségi szabályt az adóigazgatási eljárásban is alkalmazni kell (2003. évi XCII. tv. 5. §)
 • 53. Az adóellenőrzés megindulását követően nem lehet önkényesen áttérni más adózó vagy más bevallási időszak, más adónem vizsgálatára [2003. évi XCII. tv. 93. § (1) bek.]
 • 54. Amennyiben az adóhatóság a nyilvántartás valódiságát kétségbe vonja, a bizonyítás, az iratok beszerzése is az adóhatóságot terheli [2003. évi XCII. tv. 97. § (4) bek.]
 • 55. Az adóhatóság kivételes, méltánylást érdemlő körülménynek kell tekintse azt a körülményt, hogy az érintett jogkérdésben a joggyakorlat nem egységes [2003. évi XCII. tv. 170. § (1) bek.]
VÁM, JÖVEDÉK
 • 56. A késedelmi pótlék mértékét minden egyes naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat szerint kell kiszámítani [1995. évi C. tv. 143. § (2) bek.]
 • 57. A tarifális besorolás során az a körülmény, hogy az importált termék nyomdaipari termék, még nem zárja ki a játékként való osztályozást [23/1990. (XII. 3. ) PM r. 1. sz. mell.]
 • 58. A jövedéki termék a törvény alapján mindaddig adózatlannak tekintendő, amíg az ügyfél ennek ellenkezőjét hitelt érdemlően nem igazolja (2003. évi CXXVII. tv. 114. §)
ILLETÉK
 • 59. A szerző fél köteles ajándékozási illetéket fizetni, ha javára az ingatlant terhelő haszonélvezeti jogról a haszonélvező ellenszolgáltatás nélkül lemond [1990. évi XCIII. tv. 27. § (1) bek.]

Összes lapszám