Folyóiratok » Adó, vám és illeték

Adó, vám és illeték

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2011/6. - 2011.

Szerkesztő: Lomnici Zoltán dr., Rakvács József dr.

Az adó-, vám- és illetékügyek szinte az élet minden területén jelen vannak társadalmunkban, s az emberek széles rétegét érintik az ilyen témákban felmerülő problémák. A személyi jövedelemadó, az általános forgalmi adó, az adózás rendje, az illetékügyek és a vám területén kialakult bírósági és jogalkalmazói gyakorlat feltérképezésében és elsajátításában segít ez a havonta megjelenő folyóirat, amely rangos szerkesztőbizottságának segítségével áttekinti az ebben a formában csak itt megtalálható, jogerőre emelkedett legfelsőbb bírósági és megyei bírósági ítéleteket.

A folyóiratról bővebben…

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ
 • 60. Adóperben az adóhatóság is élhet a bizonyítás lehetőségével, de ez nem azonos azzal, hogy a határozatát a perben egy a korábbitól eltérő jogi indokolással kívánja alátámasztani (1995. évi CXVII. tv. 9. §)
 • 61. Az adózó az értékpapír ügylet idején köteles módszert kidolgozni a szokásos piaci érték megállapítására, utóbb erre nincs jogszerű lehetőség [1995. évi CXVII. tv. 3. § 59. pont d) alpont]
ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ
 • 62. Az adózót terheli annak bizonyítása, hogy a terméket a Közösség területére fuvarozták [1992. évi LXXIV. tv. 29/A. § a) pont, Pp. 164. § (1) bek.]
 • 63. Az adóhatóság a számla hitelességének vizsgálata körében a befogadást megelőző gazdasági események feltárására is jogosult (1992. évi LXXIV. tv. 32. §)
 • 64. Egy formailag hiteles számla befogadása nem jelenti a kellő körültekintés megállapíthatóságát [1992. évi LXXIV. tv. 44. § (5) bek.]
TÁRSASÁGI ADÓ
 • 65. Az adóhatóság a negatív adóalapra vonatkozó engedélyt akkor adhatja meg, ha megállapítható az elháríthatatlan külső ok megléte (1996. évi LXXXI. tv. 17. §)
ADÓZÁS RENDJE
 • 66. Az adóhatóság az adótitkot alapos okkal az Art.-ban írt feltételek fennállása estén használja fel [2003. évi XCII. tv. 54. § (1) és (3) bek.]
 • 67. Az adóhatóság a törvényben írt feltételek fennállása esetén bejegyzett könyvvizsgáló vagy adószakértő közreműködését veheti igénybe [2003. évi XCII. tv. 95. § (5) bek.]
 • 68. Az adózónak a becsült adóalaptól való eltérést hitelt érdemlően kell bizonyítania (2003. évi XCII. tv. 108. §)
 • 69. Amennyiben az Art. magasabb fokú bizonyítási kötelezettséget ír elő a fél számára, úgy minden kétely, bizonyítatlanság az adózó terhére esik [2003. évi XCII. tv. 109. § (3) bek.]
VÁM, JÖVEDÉK
 • 70. A Jöt. csak az egyéni vállalkozó esetén követeli meg azt, hogy a fél a jövedéki termékkel gazdasági tevékenységet is folytasson (2003. évi CXXVII. tv. 114., 121. §)

Összes lapszám