Folyóiratok » Adó, vám és illeték

Adó, vám és illeték

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2010/ 1. szám - 2010. január

Szerkesztő: Lomnici Zoltán dr., Rakvács József dr.

Az adó-, vám- és illetékügyek szinte az élet minden területén jelen vannak társadalmunkban, s az emberek széles rétegét érintik az ilyen témákban felmerülő problémák. A személyi jövedelemadó, az általános forgalmi adó, az adózás rendje, az illetékügyek és a vám területén kialakult bírósági és jogalkalmazói gyakorlat feltérképezésében és elsajátításában segít ez a havonta megjelenő folyóirat, amely rangos szerkesztőbizottságának segítségével áttekinti az ebben a formában csak itt megtalálható, jogerőre emelkedett legfelsőbb bírósági és megyei bírósági ítéleteket.

A folyóiratról bővebben…

Általános forgalmi adó
 • Az arányosítás szabályának alkalmazása
Adózás rendje
 • A szerződés minősítésének szabályai
 • Az adózó utólagos módosítási kérelmének értékelése
 • Az adóhatóság feladatai
 • A tényállás felderítésének szabályai
 • A bizonyítékok értékelésének rendje
 • Az adóalaptól való eltérés bizonyítása
 • Az adózó feladatai becslés alkalmazása esetében
 • Az iratellenesség megállapításának feltételei
Vám és jövedék
 • A vámmentesség feltételei
 • A birtokos személyének meghatározása

Összes lapszám