Folyóiratok » Adó, vám és illeték

Adó, vám és illeték

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2010 / 2. szám - 2010. február

Szerkesztő: Lomnici Zoltán dr., Rakvács József dr.

Az adó-, vám- és illetékügyek szinte az élet minden területén jelen vannak társadalmunkban, s az emberek széles rétegét érintik az ilyen témákban felmerülő problémák. A személyi jövedelemadó, az általános forgalmi adó, az adózás rendje, az illetékügyek és a vám területén kialakult bírósági és jogalkalmazói gyakorlat feltérképezésében és elsajátításában segít ez a havonta megjelenő folyóirat, amely rangos szerkesztőbizottságának segítségével áttekinti az ebben a formában csak itt megtalálható, jogerőre emelkedett legfelsőbb bírósági és megyei bírósági ítéleteket.

A folyóiratról bővebben…

Általános forgalmi adó
 • Az adóhatóság vizsgálatának szempontjai
 • A bizonylat hitelességének vizsgálata
 • A kellő körültekintés tényének vizsgálata
Adózás rendje
 • Az adóhatóság tájékoztatási kötelezettségének terjedelme
 • A szerződés vizsgálatának szabályai
 • A minősítés szabályai
 • A határidők számításának rendje
 • A bírósági felülvizsgálat terjedelme
Vám, jövedék
 • Az exportnyilatkozat megtételének rendje
 • A bírság mérséklésének szabályai
 • A jövedéki törvénysértés megállapításának feltételei
 • Az elkobzás érvényesítésére irányuló jövedéki eljárás megindításának feltételei

Összes lapszám