Folyóiratok » Adó, vám és illeték

Adó, vám és illeték

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2010/ 3. szám - 2010. március

Szerkesztő: Lomnici Zoltán dr., Rakvács József dr.

Az adó-, vám- és illetékügyek szinte az élet minden területén jelen vannak társadalmunkban, s az emberek széles rétegét érintik az ilyen témákban felmerülő problémák. A személyi jövedelemadó, az általános forgalmi adó, az adózás rendje, az illetékügyek és a vám területén kialakult bírósági és jogalkalmazói gyakorlat feltérképezésében és elsajátításában segít ez a havonta megjelenő folyóirat, amely rangos szerkesztőbizottságának segítségével áttekinti az ebben a formában csak itt megtalálható, jogerőre emelkedett legfelsőbb bírósági és megyei bírósági ítéleteket.

A folyóiratról bővebben…

Személyi jövedelemadó
 • A bevétel személyes célú felhasználásának következményei
 • A kiadások figyelembe vételének szabályai
Általános forgalmi adó
 • Az adóhatóság vizsgálati jogkörének terjedelme
 • A számla hitelességének igazolása
 • A kellő körültekintés ismérvei
Adózás rendje
 • Az adóhatóság feladatai az adójogi következmények tekintetében
 • Az önellenőrzés kezdete és befejezése
 • A becslés jogalapjának vizsgálata
 • Az adóhatóság feladatai a bizonyítás körében
 • A jogosulatlan visszaigénylés adójogi minősítése
Vám, jövedék
 • A határozat módosításának szabályai
 • A kiviteli határozat módosításának tilalma
 • Az engedély érvényességének vizsgálata
 • A jogellenes magatartás hiányának értékelése

Összes lapszám