Folyóiratok » Adó, vám és illeték

Adó, vám és illeték

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2010/ 4. szám - 2010. április

Szerkesztő: Lomnici Zoltán dr., Rakvács József dr.

Az adó-, vám- és illetékügyek szinte az élet minden területén jelen vannak társadalmunkban, s az emberek széles rétegét érintik az ilyen témákban felmerülő problémák. A személyi jövedelemadó, az általános forgalmi adó, az adózás rendje, az illetékügyek és a vám területén kialakult bírósági és jogalkalmazói gyakorlat feltérképezésében és elsajátításában segít ez a havonta megjelenő folyóirat, amely rangos szerkesztőbizottságának segítségével áttekinti az ebben a formában csak itt megtalálható, jogerőre emelkedett legfelsőbb bírósági és megyei bírósági ítéleteket.

A folyóiratról bővebben…

Általános forgalmi adó
  • A térítésmentes átadás értékelése az Áfa. törvény alkalmazása során
A levonási jog gyakorlásának rendje
  • A törvényben írt időszak jelentősége a vizsgálat szempontjából 
Adózás rendje
  • A méltányosság gyakorlásának szabályai
  • A becslés alkalmazásának feltételei
  • A szankció alkalmazásának feltételei
  • Az adóbírság mérséklésének rendje
Vám
  • A vámteher fizetésére kötelezettek köre
  • A forgalomba hozatal jogellenességének következményei
  • A kezes kötelezettségeinek mértéke
  • Az Európai Bíróság gyakorlatának értékelése a magyar bíróságok részéről

Összes lapszám