Folyóiratok » Adó, vám és illeték

Adó, vám és illeték

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2010/ 5. szám - 2010. május

Szerkesztő: Lomnici Zoltán dr., Rakvács József dr.

Az adó-, vám- és illetékügyek szinte az élet minden területén jelen vannak társadalmunkban, s az emberek széles rétegét érintik az ilyen témákban felmerülő problémák. A személyi jövedelemadó, az általános forgalmi adó, az adózás rendje, az illetékügyek és a vám területén kialakult bírósági és jogalkalmazói gyakorlat feltérképezésében és elsajátításában segít ez a havonta megjelenő folyóirat, amely rangos szerkesztőbizottságának segítségével áttekinti az ebben a formában csak itt megtalálható, jogerőre emelkedett legfelsőbb bírósági és megyei bírósági ítéleteket.

A folyóiratról bővebben…

Személyi jövedelemadó
 • A régi Szja. törvény értelmezése
 • Az ingatlan átruházásának időpontja
Általános forgalmi adó
 • Az áfa visszaigénylés jogszerűségének vizsgálata
 • Az áfa levonás feltételei
 • A bizonylat hitelességének vizsgálata
Gépjárműadó
 • A gépjárműadó megállapításának szabályai
Helyi adó
 • A közvetített szolgáltatások fogalmi meghatározása
Adózás rendje
 • A pótlék mérséklésének vagy elengedésének szabályai
 • Az iratellenesség megállapításának feltételei
 • A rendkívüli jogorvoslati eljárás szabályai
Vám, jövedék
 • Az érvénytelenség jogkövetkezményei
 • A fuvarozási engedély javításának következményei

Összes lapszám