Folyóiratok » Adó, vám és illeték

Adó, vám és illeték

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2010/ 6. szám - 2010. június

Szerkesztő: Lomnici Zoltán dr., Rakvács József dr.

Az adó-, vám- és illetékügyek szinte az élet minden területén jelen vannak társadalmunkban, s az emberek széles rétegét érintik az ilyen témákban felmerülő problémák. A személyi jövedelemadó, az általános forgalmi adó, az adózás rendje, az illetékügyek és a vám területén kialakult bírósági és jogalkalmazói gyakorlat feltérképezésében és elsajátításában segít ez a havonta megjelenő folyóirat, amely rangos szerkesztőbizottságának segítségével áttekinti az ebben a formában csak itt megtalálható, jogerőre emelkedett legfelsőbb bírósági és megyei bírósági ítéleteket.

A folyóiratról bővebben…

Személyi jövedelemadó
  • Az Szja. tv. 1. számú mellékletének értelmezése
  • A tárgyi eszköz fogalmának meghatározása
Általános forgalmi adó
  • Az adóév a törvény alkalmazásában
  • A számlakiállítás szabályai
  • A láncszerződések vizsgálatának rendje
  • Az áfa levonási jog jogszerűségének vizsgálata
Adózás rendje
  • A rendeltetésszerű joggyakorlat fogalma
  • Bizonyítási kötelezettség a vagyonosodási eljárásban
  • A becsléssel megállapított adóalaptól való eltérés igazolása
Vám, jövedék
  • A fél jóhiszeműségének vizsgálata

Összes lapszám