Folyóiratok » Adó, vám és illeték

Adó, vám és illeték

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2010/ 7. szám - 2010. július

Szerkesztő: Lomnici Zoltán dr., Rakvács József dr.

Az adó-, vám- és illetékügyek szinte az élet minden területén jelen vannak társadalmunkban, s az emberek széles rétegét érintik az ilyen témákban felmerülő problémák. A személyi jövedelemadó, az általános forgalmi adó, az adózás rendje, az illetékügyek és a vám területén kialakult bírósági és jogalkalmazói gyakorlat feltérképezésében és elsajátításában segít ez a havonta megjelenő folyóirat, amely rangos szerkesztőbizottságának segítségével áttekinti az ebben a formában csak itt megtalálható, jogerőre emelkedett legfelsőbb bírósági és megyei bírósági ítéleteket.

A folyóiratról bővebben…

Általános forgalmi adó
 • A termékértékesítés fogalma
 • Az áfa-visszaigénylés jogszerűségének vizsgálata
 • A hatósági engedély időpontjának értékelése fogyasztási ADÓ
 • A jogszerűség vizsgálatának szempontjai
Adózás rendje
 • A méltányosság alkalmazásának szabályai
 • Az adótartozás mérséklése iránti eljárás rendje
 • A végrehajtási eljárás szabályai
 • A bírság mértéke adóhiány esetén
 • Az adóhatósági irat kézbesítésének szabályai
Vám, jövedék
 • A mentességre történő hivatkozás szabályai
 • Az adófizetésre kötelezettek köre jövedéki ügyben

Összes lapszám