Folyóiratok » Adó, vám és illeték

Adó, vám és illeték

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2010/ 8. szám - 2010. augusztus

Szerkesztő: Lomnici Zoltán dr., Rakvács József dr.

Az adó-, vám- és illetékügyek szinte az élet minden területén jelen vannak társadalmunkban, s az emberek széles rétegét érintik az ilyen témákban felmerülő problémák. A személyi jövedelemadó, az általános forgalmi adó, az adózás rendje, az illetékügyek és a vám területén kialakult bírósági és jogalkalmazói gyakorlat feltérképezésében és elsajátításában segít ez a havonta megjelenő folyóirat, amely rangos szerkesztőbizottságának segítségével áttekinti az ebben a formában csak itt megtalálható, jogerőre emelkedett legfelsőbb bírósági és megyei bírósági ítéleteket.

A folyóiratról bővebben…

Személyi jövedelemadó
 • A munkáltató és a munkavállaló közötti jogviszony értelmezése
 • A tárgyi eszköz fogalma
Általános forgalmi adó
 • Az adóalanyiság meghatározása
 • A számla tartalmi vizsgálatának szempontjai
Adózás rendje
 • A rendeltetésszerű joggyakorlás fogalma
 • A becslés módszerének vizsgálata
 • Az adóhatóság határozathozatali joga
 • A bizonyítékok okszerűtlen mérlegelésének jogkövetkezményei
 • Az írásbeli tájékoztatás elmulasztásának következményei
Vám, jövedék
 • A jóhiszeműség tényének vizsgálata
 • A munkáltató objektív felelőssége
 • A kereskedelmi mennyiség fogalma

Összes lapszám