Folyóiratok » Adó, vám és illeték

Adó, vám és illeték

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2010/ 9. szám - 2010. szeptember

Szerkesztő: Lomnici Zoltán dr., Rakvács József dr.

Az adó-, vám- és illetékügyek szinte az élet minden területén jelen vannak társadalmunkban, s az emberek széles rétegét érintik az ilyen témákban felmerülő problémák. A személyi jövedelemadó, az általános forgalmi adó, az adózás rendje, az illetékügyek és a vám területén kialakult bírósági és jogalkalmazói gyakorlat feltérképezésében és elsajátításában segít ez a havonta megjelenő folyóirat, amely rangos szerkesztőbizottságának segítségével áttekinti az ebben a formában csak itt megtalálható, jogerőre emelkedett legfelsőbb bírósági és megyei bírósági ítéleteket.

A folyóiratról bővebben…

Személyi jövedelemadó
 • Az adójogi megítélés szempontjai
Általános forgalmi adó
 • A termékértékesítés fogalma
 • A kellő körültekintés vizsgálatának szempontjai
Adózás rendje
 • Az illetékes adóhatóság székhelyváltozás esetén
 • Az adótartozás részbeni mérséklése
 • Az adóhatóság határozatának módosítása, illetve visszavonása
 • A kezesség jogi természete
 • A beavatkozás iránti kérelem előterjesztésére jogosultak köre
 • Az ügy bonyolultságának vizsgálata
Vám, jövedék
 • A vám-visszatérítés szabályai
 • A külföldi vámhatóság értékesítésének értékelése
 • A termék jogszerű birtoklásának bizonyítása

Összes lapszám