Folyóiratok » Adó, vám és illeték

Adó, vám és illeték

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2010/ 10. szám - 2010. október

Szerkesztő: Lomnici Zoltán dr., Rakvács József dr.

Az adó-, vám- és illetékügyek szinte az élet minden területén jelen vannak társadalmunkban, s az emberek széles rétegét érintik az ilyen témákban felmerülő problémák. A személyi jövedelemadó, az általános forgalmi adó, az adózás rendje, az illetékügyek és a vám területén kialakult bírósági és jogalkalmazói gyakorlat feltérképezésében és elsajátításában segít ez a havonta megjelenő folyóirat, amely rangos szerkesztőbizottságának segítségével áttekinti az ebben a formában csak itt megtalálható, jogerőre emelkedett legfelsőbb bírósági és megyei bírósági ítéleteket.

A folyóiratról bővebben…

Általános forgalmi adó
 • Az adózó választási jogának gyakorlása
 • A mérlegelés szabályai adóügyeknél
Adózás rendje
 • A hatóság döntése nem méltányossági jogkörben eljárva
 • A bt. beltagjának kötelezése adóügyben
 • Bizonyítási kötelezettség vagyonosodási eljárásban
 • Az adózó jogai a bírói eljárás során
 • A számla hiteltelenségének következményei
 • A vámhatósági határozat meghozatalának rendje más eljárást követően
 • A rendkívüli jogorvoslat szabályai
Vám, jövedék
 • A küföldi vámhatóság utólagos értékesítésének figyelembevétele
 • Az engedély kiadásának feltételi
Illeték
 • A fellebbezési eljárás illetékkötelezettsége

Összes lapszám