Folyóiratok » Adó, vám és illeték

Adó, vám és illeték

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2010/ 11. szám - 2010. november

Szerkesztő: Lomnici Zoltán dr., Rakvács József dr.

Az adó-, vám- és illetékügyek szinte az élet minden területén jelen vannak társadalmunkban, s az emberek széles rétegét érintik az ilyen témákban felmerülő problémák. A személyi jövedelemadó, az általános forgalmi adó, az adózás rendje, az illetékügyek és a vám területén kialakult bírósági és jogalkalmazói gyakorlat feltérképezésében és elsajátításában segít ez a havonta megjelenő folyóirat, amely rangos szerkesztőbizottságának segítségével áttekinti az ebben a formában csak itt megtalálható, jogerőre emelkedett legfelsőbb bírósági és megyei bírósági ítéleteket.

A folyóiratról bővebben…

Személyi jövedelemadó
 • Az adókedvezmény alkalmazhatóságának feltételei
 • A családi adózás kizártsága Szja. ügyekben
Általános forgalmi adó
 • A tulajdonosként való rendelkezésre jogosítás szabályai
 • Levonási jog kizártsága külföldi teljesítés esetén
 • A gazdasági tevékenység számlázásának rendje
 • Az Áfa. törvény 33. § (1) bekezdés alkalmazási szabályai
 • Az áfa levonási jog feltételei fogyasztási ADÓ
 • A fogyasztói árkiegészítés feltételei
Az adózás rendje
 • A szerződés minősítésének szabályai
 • A gazdasági társaság tagjának adójogi felelőssége
 • A tagi kölcsön forrásainak bizonyítása
 • A bevallási kötelezettség elmulasztásának következményei

Összes lapszám