Folyóiratok » Adó, vám és illeték

Adó, vám és illeték

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2011/ 1. szám - 2011. január

Szerkesztő: Lomnici Zoltán dr., Rakvács József dr.

Az adó-, vám- és illetékügyek szinte az élet minden területén jelen vannak társadalmunkban, s az emberek széles rétegét érintik az ilyen témákban felmerülő problémák. A személyi jövedelemadó, az általános forgalmi adó, az adózás rendje, az illetékügyek és a vám területén kialakult bírósági és jogalkalmazói gyakorlat feltérképezésében és elsajátításában segít ez a havonta megjelenő folyóirat, amely rangos szerkesztőbizottságának segítségével áttekinti az ebben a formában csak itt megtalálható, jogerőre emelkedett legfelsőbb bírósági és megyei bírósági ítéleteket.

A folyóiratról bővebben…

Személyi jövedelemadó
 • A költségelszámolás szabályai
Általános forgalmi adó
 • Az egyéb pénzügyi kiegészítő szolgáltatás fogalmának vizsgálata
 • Az adólevonási jog gyakorlásának feltételei
Helyi adó
 • A telekadó-mentesség feltételei
Az adózás rendje
 • A szerződő felek autonómiájának tiszteletben tartása
 • A szerződés tartalmának vizsgálata
 • A kezességre vonatkozó rendelkezések alkalmazásának rendje
 • A bizonyíték bizonyító erejének értékelése
Vám, jövedék
 • A Ptk. alkalmazásának tilalma vámjogviszony esetén
 • A vámáru jogellenes forgalomba hozatalának vizsgálati rendje
 • A tudati tényezők vizsgálatának kizárása
 • A vámhatóság mérlegelési jogkörének korlátai

Összes lapszám