Folyóiratok » Adó, vám és illeték

Adó, vám és illeték

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2011 / 2. szám - 2011. február

Szerkesztő: Lomnici Zoltán dr., Rakvács József dr.

Az adó-, vám- és illetékügyek szinte az élet minden területén jelen vannak társadalmunkban, s az emberek széles rétegét érintik az ilyen témákban felmerülő problémák. A személyi jövedelemadó, az általános forgalmi adó, az adózás rendje, az illetékügyek és a vám területén kialakult bírósági és jogalkalmazói gyakorlat feltérképezésében és elsajátításában segít ez a havonta megjelenő folyóirat, amely rangos szerkesztőbizottságának segítségével áttekinti az ebben a formában csak itt megtalálható, jogerőre emelkedett legfelsőbb bírósági és megyei bírósági ítéleteket.

A folyóiratról bővebben…

Általános forgalmi adó
 • A számla hitelességének vizsgálata
 • Az adólevonási jog gyakorlásának feltételei
 • A számla fiktív jellegének következményei
Társasági adó
 • Az üzletrész fogalma
Adózás rendje
 • A helyi adóhatóság feladatai
 • Az ellenőrzés lefolytatásának feltételei
 • A mérlegelési jogkörben hozott határozat jogszerűsége
 • A céltartalék képzésének szabályai
Vám, jövedék
 • A késedelmi pótlék felszámításának rendje
 • A tevékenységi engedély visszavonásának feltételei
 • A súlyos eljárási jogszabálysértés esete

Összes lapszám