Folyóiratok » Adó, vám és illeték

Adó, vám és illeték

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2011 / 3. szám - 2011. március

Szerkesztő: Lomnici Zoltán dr., Rakvács József dr.

Az adó-, vám- és illetékügyek szinte az élet minden területén jelen vannak társadalmunkban, s az emberek széles rétegét érintik az ilyen témákban felmerülő problémák. A személyi jövedelemadó, az általános forgalmi adó, az adózás rendje, az illetékügyek és a vám területén kialakult bírósági és jogalkalmazói gyakorlat feltérképezésében és elsajátításában segít ez a havonta megjelenő folyóirat, amely rangos szerkesztőbizottságának segítségével áttekinti az ebben a formában csak itt megtalálható, jogerőre emelkedett legfelsőbb bírósági és megyei bírósági ítéleteket.

A folyóiratról bővebben…

Általános forgalmi adó
 • A jogszabályi feltételek vizsgálata
 • A kellő körültekintés tényének tisztázása
Helyi adó
 • Az építményadó alanyai
 • Az adóköteles iparűzési tevékenységek köre adózás rendje
 • A becslési eljárás szabályai
 • A fizetési könnyítések vizsgálata peres eljárásban
 • A hivatalbóli bizonyítás tilalma adóperben
 • A Legfelsőbb Bíróság jogosítványai felülvizsgálati eljárásban
Vám, jövedék
 • A felek szerződéses szabadsága és a vámjogi jogviszony
 • Kötelező Tarifális Felvilágosítás hatálya
 • A vámbírság jogszerűségének vizsgálata

Összes lapszám