Folyóiratok » Európai jog

Európai jog

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2010/ 1. szám - 2010. január - február

Szerkesztő: Kecskés László dr. (főszerkesztő), Lomnici Zoltán dr., Osztovits András dr., Németh János dr.

Az Európai Jogakadémia folyóirata mindeddig az első és egyetlen olyan magyar nyelvű szakmai lap, amely tematikus jelleggel dolgozza fel, illetve kíséri figyelemmel az Európai Unió jogalkotását és joggyakorlatát. Különös aktualitását adja, hogy a magyar jogászoknak 2004. május 1-jétől már nem kívülállóként, hanem mindennapi munkájuk részeként kell kiigazodniuk ezen az új jogterületen.

A folyóirat alapító célkitűzése, hogy a közösségi joggal és a magyar jogharmonizációval kapcsolatos gyakorlatorientált kérdések elméleti kidolgozását tartalmazó tanulmányokat jelentessen meg, s így kézzelfogható segítséget nyújtson a praktizáló jogászok számára. Felépítése, állandó rovatai (Európai Jogi fórum, Jogharmonizáció, Válogatás az EK Bíróság döntéseiből, Aktuális) is ezt a szempontot tükrözik.

A változatos témájú írások mellett alkalmanként tematikus számokkal is jelentkezik a folyóirat. A Konvent munkáját, az európai környezetvédelmi jogot, illetve az előzetes döntéshozatali eljárást például egy-egy teljes számban dolgozta fel.

Az Európai Jog folyóiratban bármely területen dolgozó magyar jogász megtalálhatja a munkájához szükséges közösségi jogi iránymutatást, ezért meggyőződésünk, hogy nem hiányozhat egyetlen szakember íróasztaláról sem.

A folyóiratról bővebben…

Vékás Lajos: A DCFR és a magyar polgári jog kodifikációja

Európai Jogi Fórum

Fazekas Flóra: A Német Szövetségi Alkotmánybíróság ítélete
a Lisszaboni Szerződés alkotmányosságáról

Jogharmonizáció

Dr. Szabó Péter: Az európai futball megreformálásához az Európa jog tükrében – A 6+5-szabály összeegyeztethetősége az Európa joggal – Megoldási javaslatok az európai egyesületek közötti
pénzügyi és sportbeli esélyegyenlőség visszaállításához

Dr. Karsai Krisztina – Dr. Katona Tibor: Az új EUROJUST határozat, avagy a nemzeti tag jogi helyzetének „izmosítása”

Válogatás az EK Bíróság döntéseiből

Dr. Staviczky Péter: Az Elsőfokú Bíróság elnökének végzései
két magyar erőmű által indított eljárásban

Aktuális

Osztovits András: Könyvismertetés: Wopera Zsuzsa: Európai családjog


Összes lapszám