Folyóiratok » Európai jog

Európai jog

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2010/ 2. szám - 2010. március - április

Szerkesztő: Kecskés László dr. (főszerkesztő), Lomnici Zoltán dr., Osztovits András dr., Németh János dr.

Az Európai Jogakadémia folyóirata mindeddig az első és egyetlen olyan magyar nyelvű szakmai lap, amely tematikus jelleggel dolgozza fel, illetve kíséri figyelemmel az Európai Unió jogalkotását és joggyakorlatát. Különös aktualitását adja, hogy a magyar jogászoknak 2004. május 1-jétől már nem kívülállóként, hanem mindennapi munkájuk részeként kell kiigazodniuk ezen az új jogterületen.

A folyóirat alapító célkitűzése, hogy a közösségi joggal és a magyar jogharmonizációval kapcsolatos gyakorlatorientált kérdések elméleti kidolgozását tartalmazó tanulmányokat jelentessen meg, s így kézzelfogható segítséget nyújtson a praktizáló jogászok számára. Felépítése, állandó rovatai (Európai Jogi fórum, Jogharmonizáció, Válogatás az EK Bíróság döntéseiből, Aktuális) is ezt a szempontot tükrözik.

A változatos témájú írások mellett alkalmanként tematikus számokkal is jelentkezik a folyóirat. A Konvent munkáját, az európai környezetvédelmi jogot, illetve az előzetes döntéshozatali eljárást például egy-egy teljes számban dolgozta fel.

Az Európai Jog folyóiratban bármely területen dolgozó magyar jogász megtalálhatja a munkájához szükséges közösségi jogi iránymutatást, ezért meggyőződésünk, hogy nem hiányozhat egyetlen szakember íróasztaláról sem.

A folyóiratról bővebben…

Gombos Katalin: A jogértelmezés jelentősége a közösségi jogban – avagy az értelmezési elsődlegesség elvéről

Európai Jogi Fórum

Wopera Zuzsa: Az európai családjog időszerű kérdései

Dr. Szabó Marcel: A Mox Plant ügy: út az eurosovinizmus felé?

Jogharmonizáció

Faludi Gábor: A licencia szerződés fogalma a joghatósági rendelet szemszögéből (a Falco döntés megjegyzésekkel)

Aktuális

Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich Sieber: Hans-Heinrich Jescheck

Válogatás az EK Bíróság döntéseiből

Az Európai Közösségek Bírósága 2009. április 2-án a C-394/07. számú Gambazzi-ügyben hozott ítélete


Összes lapszám