Folyóiratok » Európai jog

Európai jog

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2010/ 4. szám - 2010. július-augusztus

Szerkesztő: Kecskés László dr. (főszerkesztő), Lomnici Zoltán dr., Osztovits András dr., Németh János dr.

Az Európai Jogakadémia folyóirata mindeddig az első és egyetlen olyan magyar nyelvű szakmai lap, amely tematikus jelleggel dolgozza fel, illetve kíséri figyelemmel az Európai Unió jogalkotását és joggyakorlatát. Különös aktualitását adja, hogy a magyar jogászoknak 2004. május 1-jétől már nem kívülállóként, hanem mindennapi munkájuk részeként kell kiigazodniuk ezen az új jogterületen.

A folyóirat alapító célkitűzése, hogy a közösségi joggal és a magyar jogharmonizációval kapcsolatos gyakorlatorientált kérdések elméleti kidolgozását tartalmazó tanulmányokat jelentessen meg, s így kézzelfogható segítséget nyújtson a praktizáló jogászok számára. Felépítése, állandó rovatai (Európai Jogi fórum, Jogharmonizáció, Válogatás az EK Bíróság döntéseiből, Aktuális) is ezt a szempontot tükrözik.

A változatos témájú írások mellett alkalmanként tematikus számokkal is jelentkezik a folyóirat. A Konvent munkáját, az európai környezetvédelmi jogot, illetve az előzetes döntéshozatali eljárást például egy-egy teljes számban dolgozta fel.

Az Európai Jog folyóiratban bármely területen dolgozó magyar jogász megtalálhatja a munkájához szükséges közösségi jogi iránymutatást, ezért meggyőződésünk, hogy nem hiányozhat egyetlen szakember íróasztaláról sem.

A folyóiratról bővebben…

Dr. Kajtár Gábor: A kettős pillérszerkezet megerősített kontúrjai a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése után

Európai Jogi Fórum

Dr. Simon Károly László: A jogellenes károkozásból származó kártérítési perek joghatósági szabályának gyakorlata a Shevill-ítélet tükrében

Jogharmonizáció

Somssich Réka: Az uniós jogba ütköző adók visszatérítése a magyar jogban

Az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata

Dr. Staviczky Péter: Az Európai Unió Törvényszéke Deutsche Post és DHL International kontra Bizottság ügyben hozott ítéletének összefoglalása

Aktuális

Dr. Csöndes Mónika: Az angol Legfelsőbb Bíróság felállításáról és a lordkancellár szerepének változásáról a 2005. évi alkotmányos reformtörvény tükrében

Dr. Polt Péter: Békés Imre professzor Úr emlékére


Összes lapszám