Folyóiratok » Európai jog

Európai jog

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2010/ 6. szám - 2010. november-december

Szerkesztő: Kecskés László dr. (főszerkesztő), Lomnici Zoltán dr., Osztovits András dr., Németh János dr.

Az Európai Jogakadémia folyóirata mindeddig az első és egyetlen olyan magyar nyelvű szakmai lap, amely tematikus jelleggel dolgozza fel, illetve kíséri figyelemmel az Európai Unió jogalkotását és joggyakorlatát. Különös aktualitását adja, hogy a magyar jogászoknak 2004. május 1-jétől már nem kívülállóként, hanem mindennapi munkájuk részeként kell kiigazodniuk ezen az új jogterületen.

A folyóirat alapító célkitűzése, hogy a közösségi joggal és a magyar jogharmonizációval kapcsolatos gyakorlatorientált kérdések elméleti kidolgozását tartalmazó tanulmányokat jelentessen meg, s így kézzelfogható segítséget nyújtson a praktizáló jogászok számára. Felépítése, állandó rovatai (Európai Jogi fórum, Jogharmonizáció, Válogatás az EK Bíróság döntéseiből, Aktuális) is ezt a szempontot tükrözik.

A változatos témájú írások mellett alkalmanként tematikus számokkal is jelentkezik a folyóirat. A Konvent munkáját, az európai környezetvédelmi jogot, illetve az előzetes döntéshozatali eljárást például egy-egy teljes számban dolgozta fel.

Az Európai Jog folyóiratban bármely területen dolgozó magyar jogász megtalálhatja a munkájához szükséges közösségi jogi iránymutatást, ezért meggyőződésünk, hogy nem hiányozhat egyetlen szakember íróasztaláról sem.

A folyóiratról bővebben…

Dr. Bándi Gyula: Az EU környezetjog végrehajtásának egyes intézményi feltételei

Európai Jogi Fórum

Szabó Marcel: Az Európai Unió nemzetközi jogi felelőssége

Dr. Süle Ákos: Közösségi és magyar védjegyek használatának rehabilitációja

Az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata

Dr. Várhomoki-Molnár Márta: A koncesszió fogalma az Európai Unió Bíróságának gyakorlatában

Aktuális

Koi Gyula: Beszámoló a jogbölcselet és az európai uniós jog kapcsolatát elemző tanácskozásról

Szabó Nóra: Projektismertető és konferencia-beszámoló – A "Convergence des droits privés"-együttműködés első ülése: A polgár és a nemzeti jogok konvergenciája, 2009. november 5–7., Heidelberg


Összes lapszám