Folyóiratok » Európai jog

Európai jog

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. 2011/ 1. szám - 2011. január - február

Szerkesztő: Kecskés László dr. (főszerkesztő), Lomnici Zoltán dr., Osztovits András dr., Németh János dr.

Az Európai Jogakadémia folyóirata mindeddig az első és egyetlen olyan magyar nyelvű szakmai lap, amely tematikus jelleggel dolgozza fel, illetve kíséri figyelemmel az Európai Unió jogalkotását és joggyakorlatát. Különös aktualitását adja, hogy a magyar jogászoknak 2004. május 1-jétől már nem kívülállóként, hanem mindennapi munkájuk részeként kell kiigazodniuk ezen az új jogterületen.

A folyóirat alapító célkitűzése, hogy a közösségi joggal és a magyar jogharmonizációval kapcsolatos gyakorlatorientált kérdések elméleti kidolgozását tartalmazó tanulmányokat jelentessen meg, s így kézzelfogható segítséget nyújtson a praktizáló jogászok számára. Felépítése, állandó rovatai (Európai Jogi fórum, Jogharmonizáció, Válogatás az EK Bíróság döntéseiből, Aktuális) is ezt a szempontot tükrözik.

A változatos témájú írások mellett alkalmanként tematikus számokkal is jelentkezik a folyóirat. A Konvent munkáját, az európai környezetvédelmi jogot, illetve az előzetes döntéshozatali eljárást például egy-egy teljes számban dolgozta fel.

Az Európai Jog folyóiratban bármely területen dolgozó magyar jogász megtalálhatja a munkájához szükséges közösségi jogi iránymutatást, ezért meggyőződésünk, hogy nem hiányozhat egyetlen szakember íróasztaláról sem.

A folyóiratról bővebben…

Dr. Bán Dániel – Prof. Dr. Kecskés László: Az alá nem írt választottbírósági szerződések megítélésének változásáról

Jogharmonizáció

Dr. Tamás Csaba Gergely – Dr. Biró Marcell: Az egyeztetési eljárás magyar modellje a 2006–2010-es parlamenti ciklusban – Elvi keret és tapasztalatok

Európai Jogi Fórum

Dr. Császár Mátyás: Az Európai Unió intézményi aktusai a Lisszaboni Szerződés után

Aktuális

Dr. Lukács Józsefné: Változik a francia választottbírósági szabályozás

Juhász-Tóth Angéla: Az európai uniós tagállamok nemzeti parlamentjei a Lisszaboni Szerződés hatályba lépése után – Beszámoló a FIDE XXIV. kongresszusáról

Az Európai Unió Bíróságának joggyakorlata

Az Európai Unió Bíróságának a C-137/08. sz., VB Pénzügyi Lízing Zrt. kontra Schneider Ferenc ügyben hozott ítélete


Összes lapszám