Folyóiratok » Céghírnök


HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft.

Szerkesztő: Gál Judit dr., Dobi Katalin dr., Czene Klára dr., Farkas Mária dr.

A havonta megjelenő folyóirat társasági jogi, csődjogi, cégjogi és a cégekre vonatkozó egyéb aktuális kérdésekkel foglalkozik.

A lap külön figyelmet szentel a vállalkozások pereivel kapcsolatos eljárásjogi problémáknak, a Pp. változó szabályai elemzésének. Közzéteszi a bírói gyakorlat eredményeit, a vitás jogalkalmazási kérdésekben uralkodónak tekinthető álláspontokat, valamint ismerteteti a közelmúltban megindult Gt.-Ctv. kodifikáció állását, a várható változásokat.

A folyóirat rendszeresen közli a Legfelsőbb Bíróság és az ítélőtáblák lényegesebb gazdasági jogi döntéseit, továbbá a cégek alapítására, működésére, megszűnésére, fizetésképtelenségére vonatkozó statisztikai kimutatásokat, elemzéseket is tartalmaz.

A Céghírnök szerkesztői - társasági jogi, csődjogi, cégjogi vonatkozású - olvasói kérdésekre is szívesen válaszolnak a lap hasábjain keresztül. Az Olvasók kérdéseiket a ceghirnok@hvgorac.hu vagy a Kiadó postai címén keresztül tehetik fel. (1384 Budapest, Pf. 797.)

A folyóiratról bővebben…