Folyóiratok » Céghírnök

Céghírnök

HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft. XXI. évfolyam 2011/ 2. szám - 2011. február

Szerkesztő: Gál Judit dr., Dobi Katalin dr., Czene Klára dr., Farkas Mária dr.

A havonta megjelenő folyóirat társasági jogi, csődjogi, cégjogi és a cégekre vonatkozó egyéb aktuális kérdésekkel foglalkozik.

A lap külön figyelmet szentel a vállalkozások pereivel kapcsolatos eljárásjogi problémáknak, a Pp. változó szabályai elemzésének. Közzéteszi a bírói gyakorlat eredményeit, a vitás jogalkalmazási kérdésekben uralkodónak tekinthető álláspontokat, valamint ismerteteti a közelmúltban megindult Gt.-Ctv. kodifikáció állását, a várható változásokat.

A folyóirat rendszeresen közli a Legfelsőbb Bíróság és az ítélőtáblák lényegesebb gazdasági jogi döntéseit, továbbá a cégek alapítására, működésére, megszűnésére, fizetésképtelenségére vonatkozó statisztikai kimutatásokat, elemzéseket is tartalmaz.

A Céghírnök szerkesztői - társasági jogi, csődjogi, cégjogi vonatkozású - olvasói kérdésekre is szívesen válaszolnak a lap hasábjain keresztül. Az Olvasók kérdéseiket a ceghirnok@hvgorac.hu vagy a Kiadó postai címén keresztül tehetik fel. (1384 Budapest, Pf. 797.)

A folyóiratról bővebben…

A határozatképességre vonatkozó előírások

A bíróságok gyakorlatából
  • Felügyeleti illeték viselése

A kezesség aktuális jogi kérdései

A magyarországi cégek összesített adatai

A csőddel és felszámolással kapcsolatos perek gyakorlati problémái I.

Tárgymutató a Céghírnök 2010. évi számaihoz


Összes lapszám