Folyóiratok » Pro Futuro - A jövő nemzedékek joga

Pro Futuro - A jövő nemzedékek joga

Debreceni Egyetemi Kiadó I. évf. 1. szám / 2011 - 2011. január

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának negyedévente megjelenő szakfolyóirata az állam- és jogtudomány valamennyi területéről közread tanulmányokat, szemlecikkeket, és a hazánkban kiadott jogi szakkönyvek annotált bibliográfiáját is közli. A folyóirat nyomtatott és elektronikus formában is elérhető.

Kiadó: Debreceni Egyetemi Kiadó
Főszerkesztő: Fodor László
Szerkesztők: Balogh Judit, Árva Zsuzsanna, Fazekas Flóra
ISSN: 2063-1987

Bővebb információ itt.

Köszöntő
 • A főszerkesztő előszava
Jog- és Államtudomány
 • Leidenmühler, Franz: Reklámtilalmak a belső piacon – a tagállami hatáskör határai a külföldi szerencsejátékokra vonatkozó magyar reklámtilalom példája alapján
 • Pfeffer Zsolt: A magyar közbeszerzési jogalkotás útkeresései
 • Pump Judit: A települési hulladékkezelés és a „magyar modell”
 • Csatlós Erzsébet: A kontinentális talapzat határaival kapcsolatos aktuális kihívások az Északi-sarkvidék példáján
Jogpolitika
 • Putnoki Zsuzsanna: Az éghajlatváltozás nemzetközi és regionális szintű kezelése és ennek gazdasági hatásai
 • Irk Ferenc: A büntetőjog lehetőségei és korlátai a rizikótársadalomban (A büntetőjog szabályozó szerepének megváltozása a posztmodernitás időszakában)
Joggyakorlat
 • Balla Lajos: Az emberölés értékelése – jogszabályi keretek és a Debreceni Ítélőtábla gyakorlata
 • Szemesi Sándor: Egy új elfogadhatósági kritérium – a jelentős hátrány vizsgálata az Emberi Jogok Európai Bírósága gyakorlatában
Szemle
 • Pánovics Attila: A nemzetközi környezetvédelmi jog jövője (könyvismertetés)
Bibliográfia
 • A 2010-ben megjelent, jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája

Összes lapszám