Folyóiratok » Pro Futuro - A jövő nemzedékek joga

Pro Futuro - A jövő nemzedékek joga

Debreceni Egyetemi Kiadó II. évf. 1. sz. / 2012 - 2012

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának negyedévente megjelenő szakfolyóirata az állam- és jogtudomány valamennyi területéről közread tanulmányokat, szemlecikkeket, és a hazánkban kiadott jogi szakkönyvek annotált bibliográfiáját is közli. A folyóirat nyomtatott és elektronikus formában is elérhető.

Kiadó: Debreceni Egyetemi Kiadó
Főszerkesztő: Fodor László
Szerkesztők: Balogh Judit, Árva Zsuzsanna, Fazekas Flóra
ISSN: 2063-1987

Bővebb információ itt.

A főszerkesztő előszava

Jog- és Államtudomány

Sanden, Joachim:
A nemzedékek közötti igazságosság jogfilozófiai alapjai
Bányai Orsolya: Egy fenékkel két nyeregben? – Az Európai Unió közúti közlekedésre
vonatkozó energiahatékonysági és energiatakarékossági szabályozása
Sántha Ferenc: Büntethetőségi akadályok a nemzetközi büntetőjogban
Tárczy Edit Zsuzsanna: A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok magyar szabályozása –
kritikai megjegyzések
Juhász Ágnes: A szerződések tipizálásáról és a franchise szerződésről az új Ptk. főbizottsági javaslata kapcsán

Szemle

Badó Attila – Halász Edina: Az angol bírák „megfegyelmezése” a 21. században
Szilágyi Emese: A politikai korrupció természete
Gyüre Annamária Csilla: Az európai földszabályozás aktuális kihívásai (könyvismertetés)

Bibliográfia

A 2010-ben megjelent, jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája – 2.
rész


Összes lapszám