Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 16. évf. 1. sz. - 2008./ 1.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Presser Andrea: Alapvetés a lízing kodifikációjához

TÁRSASÁGI JOG

  • Gudlinné Kovács Ibolya: A Gt. hatálya a gazdasági társaságok határon túli székhelyáthelyezésének kérdése kapcsán

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Béres István: Gyorsak-e a váltóperek, ha lízingügyletekkel függnek össze

MUNKAJOG

  • Nádas György: Levonások a munkabérből

INFORMATIKAI, MÉDIA- ÉS SPORTJOG

  • Polyák Gábor: A műsorszolgáltatási szerződések módosítása a digitális átállás során (2.)
  • Melléklet : 2007. évi tartalomjegyzék

Összes lapszám