Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 16. évf. 2. sz. - 2008./ 2.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

Tartalom

  • Vincze Attila: A "lex MOL" és a tőke szabad mozgása az Európai Bíróság gyakorlata tükrében

TÁRSASÁGI JOG

  • Cseh Tamás: A "lex MOL" a saját részvény vonatkozásában
  • Pók László: A vezető tisztségviselők és a társaság közötti jogviszony

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Tattay Levente: A fogyasztóvédelem és a védjegyek

MUNKAJOG

  • Radnay József: A csoportos létszámcsökkentés egyes kérdései

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ESETEK

  • Szakál Róbert: Egy elmaradt jognyilatkozat története
  • A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Jogi Szekciójának 2007. évi beszámolója

Összes lapszám