Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 15. évf. 1. sz. - 2007./ 1.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Sárközy Tamás: Az új Ptk. szövegtervezetéről a gazdasági jog oldaláról

SZERZŐDÉSEK JOGA

  • Salamonné Solymosi Ibolya: Vételi jog engedése

hitelbiztosítéki céllal

  • Wellmann György: Megtámadható-e feltűnően nagy értékkülönbség jogcímén a vételi jogot engedő szerződés, illetve a vételi jog gyakorlása folytán létrejövő adásvétel?

MUNKAJOG

  • Károlyi Géza: Az értékpapírból származó jövedelem

INFORMATIKAI, MÉDIA- ÉS SPORTJOG

  • Verebics János: Kereskedelmi névoltalom és domain-regisztráció

VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ESETEK

  • Kiss Károly: A választottbíróval szembeni kizárási indítvány
  • Melléklet : 2006. évi tartalomjegyzék

Összes lapszám