Folyóiratok » Gazdaság és Jog

Gazdaság és Jog

HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 15. évf. 6-7. sz. - 2007./ 6-7.sz.

Szerkesztők: Gadó Gábor dr., Komáromi Gábor dr., Radnay József dr., Sárközy Tamás dr., Szentiványi Iván dr., Wellmann György dr., Zsohár András dr., Balogh Lajosné dr.

Az elmúlt évtized gazdasági fejlődése és a kapcsolódó joganyag bővülése a gazdagági élet viszonyait is tovább bonyolította, az ebben való eligazodás nagy felkészültséget és rálátást igényel az erre a témára szakosodott jogászoktól és az ezen a területen dolgozóktól. A gazdasági jog neves jogász szakértőiből álló szerkesztőbizottság folyóirata 2007-ben már tizenötödik éve jelenik meg. Állandó rovataival tág értelemben öleli fel a jogi és gazdasági témaköröket, a legaktuálisabb kérdéseket, a társasági és cégjog, a bank- és tőzsdejog, a verseny- és szerződéses jog, a munka- és szociális jog, a szövetkezeti és ingatlanjog, a médiajog, az információs jog, a sportjog, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság érdekesebb jogesetei köréből.

  • Bevezetés
  • Sárközy Tamás: Konszernjog, avagy a vállalatcsoportok joga - új komplex jogterület
  • Komáromi Gábor: A vitatható kft.
  • Wellmann György: A szerződésszegés általános szabályairól az új Polgári Törvénykönyv tervezetében
  • Szentiványi Iván: Bankügyletek jogi szabályozása a Ptk.-tervezetben
  • Radnay József: Az új Ptk. tervezete és a munkajog
  • Zsohár András: A szövetkezeti jogi szabályozás főbb jellemzői
  • Balog Lajosné: A kereskedelmi választottbíráskodás aktuális kérdései

Összes lapszám